تست همراه اول

سرویس خبر
12 مرداد 1390 ساعت 16:17
0 نظر

 

آیفون ۵ برای تست نهایی به اپراتورهای مخابراتی ارسال شد

گروه خبری GSM: گزارش ها حاکی از آن است که نمونه نهایی

گروه خبری GSM: به گزارش پایگاه اینترنتی Cnet،گزارش ها حاکی از آن است که نمونه نهایی آیفون ۵ برای تست و آزمایشهای شبکه‌ای به اپراتورهای مخابراتی ارسال شده است.

بنابر گزارش فارنت، گفتنی است که این نمونه‌ها در بسته بندی های بسیار امن برای جلوکیری از افشاء شدن مشخصات و در تدابیرامنیتی کامل ارسال شده است.

آرتور چارلز از گاردین معتقد است که با این زمان بندی ، معرفی آیفون ۵ درماه سپتامبر است که بر خلاف شایعه موجود که زمان معرفی را ماه اکتبر اعلام کرده بوداست.

در ضمن آرتور اعتقاد دارد که زمانی تلفن همراه برای تست نهایی به اپراتورها ارسال می‌شود که تلفن همراه برای بهره برداری آماده باشد و تنها دلیلی که ممکن است باعث عدم معرفی آیفون ۵ در ماه سپتامبر شود مشکلات فنی احتمالی خواهد بود.
گروه خبری GSM: به گزارش پایگاه اینترنتی Cnet،گزارش ها حاکی از آن است که نمونه نهایی آیفون ۵ برای تست و آزمایشهای شبکه‌ای به اپراتورهای مخابراتی ارسال شده است.

بنابر گزارش فارنت، گفتنی است که این نمونه‌ها در بسته بندی های بسیار امن برای جلوکیری از افشاء شدن مشخصات و در تدابیرامنیتی کامل ارسال شده است.

آرتور چارلز از گاردین معتقد است که با این زمان بندی ، معرفی آیفون ۵ درماه سپتامبر است که بر خلاف شایعه موجود که زمان معرفی را ماه اکتبر اعلام کرده بوداست.

در ضمن آرتور اعتقاد دارد که زمانی تلفن همراه برای تست نهایی به اپراتورها ارسال می‌شود که تلفن همراه برای بهره برداری آماده باشد و تنها دلیلی که ممکن است باعث عدم معرفی آیفون ۵ در ماه سپتامبر شود مشکلات فنی احتمالی خواهد بود.


  12 مرداد 1390
0 نظر
3.50
  118 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری