خانهاخبار
آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار ایران

آخرین قیمت گوشی‌های سامسونگ در بازار ایران

برند سامسونگ از نام‌های شناخته شده و پرطرفدار در کشورمان بوده که این شهرت و محبوبیت را مدیون سری موبایل گلکسی است. در ادامه شاهد آخرین قیمت محصولات این شرکت خواهیم بود.
۱۴۰۲/۹/۱۴
Samsung-galaxy-s23-family gsm-ir.jpg

 

نام محصولحافظهرمقیمت (تومان)
گلکسی اس ۲۴ اولترا۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۸۷/۳۹۰/۰۰۰ تومان
۱ ترابایت۱۲از ۱۱۰/۱۵۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۴ پلاس۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۵۹/۴۴۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۴۱۲۸ گیگابایت۸از ۴۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶ گیگابایت۸از ۵۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۸موجودی در بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۳ اولترا۲۵۶ گیگابایت۸از ۵۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۵۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۵۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۱ ترابایت۱۲از ۱۰۷/۹۸۵/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۳ پلاس۲۵۶ گیگابایت۸از ۴۳/۹۹۷/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۸از ۴۹/۷۹۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۳۱۲۸ گیگابایت۸از ۴۰/۴۲۲/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۸از ۳۸/۹۹۸/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۳ اف ای۱۲۸ گیگابایت۸از ۲۱/۴۹۸/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۸از ۲۲/۵۱۹/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فولد ۵۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۶۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۷۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فولد ۴۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۵۵/۹۹۹/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فولد ۳۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۴۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۴۱/۹۸۹/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۲ اولترا۵۱۲ گیگابایت۱۲از ۴۸/۶۹۹/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۶۷/۹۵۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۲ پلاس۲۵۶ گیگابایت۸از ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی اس ۲۲۲۵۶ گیگابایت۸از ۳۴/۶۹۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۳۰/۴۷۰/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فلیپ ۵۲۵۶ گیگابایت۸از ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۵۱۲ گیگابایت۸از ۴۲/۹۹۹/۰۰۰ تومان
گلکسی زد فلیپ ۴۵۱۲ گیگابایت۸از ۳۵/۹۹۹/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۸از ۴۱/۹۹۹/۰۰۰ تومان
گلکسی نوت ۲۰ اولترا۲۵۶ گیگابایت۱۲از ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۱ اف ای۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۷/۴۴۰/۰۰۰ تومان
گلکسی اس ۲۰ اف ای۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A73۲۵۶ گیگابایت۸موجودی در بازار کم است
۱۲۸ گیگابایت۸از ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی A54۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۴/۷۸۵/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۲/۹۹۹/۰۰۰ تومان
گلکسی A53۲۵۶ گیگابایت۸ از ۱۵/۹۵۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۱۳/۵۰۹/۰۰۰ تومان
گلکسی M53۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A34۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۱/۳۶۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸از ۹/۷۹۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۹/۶۲۹/۰۰۰  تومان
گلکسی A25۱۲۸ گیگابایت۶از ۸/۴۴۰/۰۰۰ تومان
 ۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۰/۹۰۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۸از ۱۰/۴۹۵/۰۰۰ تومان
گلکسی A33 5G۱۲۸ گیگابایت۸از ۱۰/۸۸۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی M33۱۲۸ گیگابایت۸از ۹/۴۷۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۱۰/۴۷۶/۰۰۰ تومان
گلکسی A24۱۲۸ گیگابایت۸از ۸/۸۲۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۷/۴۷۵/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۴از ۷/۲۰۵/۰۰۰ تومان
گلکسی A23۱۲۸ گیگابایت۶از ۹/۳۸۵/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۴از ۷/۹۷۰/۰۰۰ تومان 
۶۴ گیگابایت۴از ۷/۱۴۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A15۱۲۸ گیگابایت۴از ۵/۸۵۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۶/۸۸۵/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۸موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی A14 4G۶۴ گیگابایت۴از ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶۶/۸۵۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A14 5G۶۴ گیگابایت۴موجودی بازار بسیار کم است
۱۲۸ گیگابایت۴۶/۶۹۹/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶موجودی بازار بسیار کم است
گلکسی A13۱۲۸ گیگابایت۶از ۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۴از ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴ گیگابایت۴از ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی F13۶۴ گیگابایت۴از ۵/۶۹۹/۰۰۰ تومان
گلکسی A05۶۴ گیگابایت۴از ۳/۹۶۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۴از ۴/۲۹۹/۰۰۰ تومان
گلکسی A05s۶۴ گیگابایت۴از ۴/۶۱۵/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۴از ۵/۰۵۵/۰۰۰ تومان
۱۲۸ گیگابایت۶از ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A04s۱۲۸ گیگابایت۴از ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴ گیگابایت۴از ۵/۱۵۴/۰۰۰ تومان
۳۲ گیگابایت۳از ۴/۲۰۰/۰۰۰  تومان
گلکسی A04e۶۴ گیگابایت۳از ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان
۳۲ گیگابایت۳از ۲/۷۳۰/۰۰۰  تومان
گلکسی A03 Core۳۲ گیگابایت۲از ۳/۳۵۰/۰۰۰ تومان
گلکسی A03۳۲ گیگابایت۳موجودی بازار بسیار کم است
۳۲ گیگابایت۴از ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴ گیگابایت۴از ۴/۴۵۰/۰۰۰ نومان
۱۲۸ گیگابایت۴از ۵/۲۳۰/۰۰۰ تومان

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (3 نظر)

مصطفی

۱۴۰۲/۸/۱۸
سلام اگر امکانش هست از برند هایی دیگه هم قیمت بزارید

parhizkari61

۱۴۰۲/۴/۲۸
سلام .این بسیار خوبه که قیمت گوشی رو هر روز در سایت میشه دید / لطفا موارد بیشتر از قیمت برند های موجود در بازار ایران بگذارید تا کاربران برای خرید بتوانند مقایسه قیمتی و البته فنی بهتری داشته باشند . با تشکر

ذوالفقاری همدان

۱۴۰۲/۲/۵
فقط A54 نسخه‌ی ۲۵۶ و ۸گیگ‌ رَم
رنگ لیمویی✅