خانهاخبار
سرویس شماره اختصاصی نقش یک تلفن همراه را برای کاربران ایفا می کند

سرویس شماره اختصاصی نقش یک تلفن همراه را برای کاربران ایفا می کند

گروه خبری GSM: مدیر شبکه هوشمند استان تهران گفت که سرویس شماره اختصاصی شبکه IN ، نقش یک تلفن همراه را برای کاربران خواهد داشت.
۱۳۸۶/۱۰/۱۶

گروه خبری GSM: مدیر شبکه هوشمند استان تهران گفت که سرویس شماره اختصاصی شبکه IN ، نقش یک تلفن همراه را برای کاربران خواهد داشت.

محمد ابراهیم محسنی نسب مدیر شبکه هوشمند استان تهران در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: مشترك این سرویس می‌تواند در هر لحظه و در هر مكان شماره تلفنی را به شبكه هوشمند معرفی و بعد از آن تماس‌گیرندگان با شماره شبكه هوشمند به تلفن‌های معرفی‌شده هدایت می‌شوند. وی گفت: اشخاصی كه دارای شماره تلفن‌های متعدد (محل كار، منزل و ...) می‌باشند و یا كسانی كه مكان ثابتی را در اختیار ندارند (مستاجران، بازرگانان، دانشجویان و ...) عمده‌ترین كاربران این سرویس هستند.

محسنی نسب ادامه داد: . مزیت عمده این سرویس در دسترس بودن اشخاص، مشابه تلفن همراه با هزینه‌های بسیار نازل‌تر است.

وی در خصوص تعرفه استفاده از این سرویس گفت: مخابرات تنها 15درصداضافه شارژمعکوس از مشترک تلفن ثابت برای استفاده از این سرویس دریافت می کند.

وی گفت: این سرویس ظرف مدت 48 ساعت از زمان درخواست، در اختیارمشترکان قرار می گیرد.

این مقام مسئول تنها داشتن یک خط تلفن ثابت به نام شخص در خواست کننده را از الزامات در خواست این سرویس عنوان کرد چرا که تعرفه های این سرویس از طریق خط تلفن ثابت محاسبه می شود.

 

گروه خبری GSM: مدیر شبکه هوشمند استان تهران گفت که سرویس شماره اختصاصی شبکه IN ، نقش یک تلفن همراه را برای کاربران خواهد داشت.

محمد ابراهیم محسنی نسب مدیر شبکه هوشمند استان تهران در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: مشترك این سرویس می‌تواند در هر لحظه و در هر مكان شماره تلفنی را به شبكه هوشمند معرفی و بعد از آن تماس‌گیرندگان با شماره شبكه هوشمند به تلفن‌های معرفی‌شده هدایت می‌شوند. وی گفت: اشخاصی كه دارای شماره تلفن‌های متعدد (محل كار، منزل و ...) می‌باشند و یا كسانی كه مكان ثابتی را در اختیار ندارند (مستاجران، بازرگانان، دانشجویان و ...) عمده‌ترین كاربران این سرویس هستند.

محسنی نسب ادامه داد: . مزیت عمده این سرویس در دسترس بودن اشخاص، مشابه تلفن همراه با هزینه‌های بسیار نازل‌تر است.

وی در خصوص تعرفه استفاده از این سرویس گفت: مخابرات تنها 15درصداضافه شارژمعکوس از مشترک تلفن ثابت برای استفاده از این سرویس دریافت می کند.

وی گفت: این سرویس ظرف مدت 48 ساعت از زمان درخواست، در اختیارمشترکان قرار می گیرد.

این مقام مسئول تنها داشتن یک خط تلفن ثابت به نام شخص در خواست کننده را از الزامات در خواست این سرویس عنوان کرد چرا که تعرفه های این سرویس از طریق خط تلفن ثابت محاسبه می شود.

 

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)