تست همراه اول

سرویس خبر
18 تیر 1390 ساعت 17:28
0 نظر

 

تعرفه‌ي خدمات سيم‌كارت‌هاي همراه اول اعلام شدند

گروه خبری GSM: محل ثبت‌نام سیم‌كارت به‌عنوان مبدا مخابراتی ...

گروه خبری GSM: محل ثبت‌نام سیم‌كارت به‌عنوان مبدا مخابراتی مشترك شناخته می‌شود كه درصورت خروج مشترك از محدوده جغرافیایی مبدا و ورود به شهر دیگر، هنگام برقراری تماس به ازای هر دقیقه مكالمه مبلغی معادل دو پالس مكالمه تلفن همراه علاوه بر تعرفه‌های مذكور به عنوان هزینه‌ جابه‌جایی محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تعرفه‌ بسیاری از خدمات ارتباطی مانند تغییر نشانی در سیم‌كارت‌ دایمی و اعتباری 15هزار ریال، تعویض سیم‌كارت سوخته و مفقود شده در سیم‌كارت‌ها 50 هزار ریال، تغییر نام در سیم‌كارت‌های اعتباری 5 هزار ریال و در سیم‌كارت‌های دایمی 50 هزار ریال است.

هم‌چنین وصل مجدد هر بار 20 هزار ریال بوده و وصل سرویس پیامك در سیم‌كارت‌های دایمی و اعتباری به صورت رایگان و دریافت ریزمکالمات به ازای هر دوره 3000 ریال (دریافت ریزمکالمات ازطریق خدمات غیرحضوری) است.

هزینه‌ استفاده از سرویس دایورت (انتقال تماس‌ها) تلفن‌ همراه به همراه و ثابت و یا از تلفن ثابت به ثابت و یا همراه به اندازه‌ مكالمه است؛ یعنی به هر میزانی كه از این سرویس استفاده شود، مانند تعرفه‌ مكالمه محاسبه خواهد شد.

از نكات قابل توجه برای مشتركان؛ خلاف مقررات بودن دریافت هرگونه وجه نقد بابت خدمات مذكور توسط دفاتر بخش خصوصی و لحاظ آن در صورتحساب دوره‌یی است (البته به استثناء ارایه صورتحساب المثنی كه مبلغ دو هزار ریال است و مشترك باید در همان محل و در دفاتربه صورت نقدی پرداخت كند)؛ تاكید به دریافت رسید برای پیگیری خدمات مورد تقاضا از دفاتر بخش خصوصی هم از دیگر موارد تاكید شده است.

اما تعرفه‌ دیگر خدمات همراه اول شامل سرویس نمابر ماهانه 50 هزار ریال، سرویس دیتا ماهانه 50 هزار ریال، ارایه‌ ریز مكالمات هر صفحه 500 ریال و به ازاء هر دوره 3000 ریال (ازطریق خدمات غیرحضوری)، درخواست رمز Puk، رایگان، حذف بدهكاری و صدور قبض اصلاح شده (قبل از مهلت پرداخت) رایگان است.

به گزارش ایسنا، درخواست اصلاح آدرس، فعال‌سازی سرویس انتظار مكالمه و فعال‌سازی سرویس انتقال مكالمه هم به‌صورت رایگان است اما وصل سرویس صندوق پست صوتی 10 هزار ریال، ارائه صورتحساب المثنی مبلغ دو هزار ریال هزینه دارد كه مشترك باید در همان محل و در دفاتر پرداخت كند؛ در واقع تنها مبلغی است كه مشترك باید به صورت نقدی پرداخت كند.

از میان خدمات همراه اول براساس كسب اطلاع خبرنگار ارتباطات ایسنا شامل مكالمه، پیامك و غیره و استفاده از سرویس و گزارش تایید دریافت پیامك هزینه‌ای ندارد.
گروه خبری GSM: محل ثبت‌نام سیم‌كارت به‌عنوان مبدا مخابراتی مشترك شناخته می‌شود كه درصورت خروج مشترك از محدوده جغرافیایی مبدا و ورود به شهر دیگر، هنگام برقراری تماس به ازای هر دقیقه مكالمه مبلغی معادل دو پالس مكالمه تلفن همراه علاوه بر تعرفه‌های مذكور به عنوان هزینه‌ جابه‌جایی محاسبه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تعرفه‌ بسیاری از خدمات ارتباطی مانند تغییر نشانی در سیم‌كارت‌ دایمی و اعتباری 15هزار ریال، تعویض سیم‌كارت سوخته و مفقود شده در سیم‌كارت‌ها 50 هزار ریال، تغییر نام در سیم‌كارت‌های اعتباری 5 هزار ریال و در سیم‌كارت‌های دایمی 50 هزار ریال است.

هم‌چنین وصل مجدد هر بار 20 هزار ریال بوده و وصل سرویس پیامك در سیم‌كارت‌های دایمی و اعتباری به صورت رایگان و دریافت ریزمکالمات به ازای هر دوره 3000 ریال (دریافت ریزمکالمات ازطریق خدمات غیرحضوری) است.

هزینه‌ استفاده از سرویس دایورت (انتقال تماس‌ها) تلفن‌ همراه به همراه و ثابت و یا از تلفن ثابت به ثابت و یا همراه به اندازه‌ مكالمه است؛ یعنی به هر میزانی كه از این سرویس استفاده شود، مانند تعرفه‌ مكالمه محاسبه خواهد شد.

از نكات قابل توجه برای مشتركان؛ خلاف مقررات بودن دریافت هرگونه وجه نقد بابت خدمات مذكور توسط دفاتر بخش خصوصی و لحاظ آن در صورتحساب دوره‌یی است (البته به استثناء ارایه صورتحساب المثنی كه مبلغ دو هزار ریال است و مشترك باید در همان محل و در دفاتربه صورت نقدی پرداخت كند)؛ تاكید به دریافت رسید برای پیگیری خدمات مورد تقاضا از دفاتر بخش خصوصی هم از دیگر موارد تاكید شده است.

اما تعرفه‌ دیگر خدمات همراه اول شامل سرویس نمابر ماهانه 50 هزار ریال، سرویس دیتا ماهانه 50 هزار ریال، ارایه‌ ریز مكالمات هر صفحه 500 ریال و به ازاء هر دوره 3000 ریال (ازطریق خدمات غیرحضوری)، درخواست رمز Puk، رایگان، حذف بدهكاری و صدور قبض اصلاح شده (قبل از مهلت پرداخت) رایگان است.

به گزارش ایسنا، درخواست اصلاح آدرس، فعال‌سازی سرویس انتظار مكالمه و فعال‌سازی سرویس انتقال مكالمه هم به‌صورت رایگان است اما وصل سرویس صندوق پست صوتی 10 هزار ریال، ارائه صورتحساب المثنی مبلغ دو هزار ریال هزینه دارد كه مشترك باید در همان محل و در دفاتر پرداخت كند؛ در واقع تنها مبلغی است كه مشترك باید به صورت نقدی پرداخت كند.

از میان خدمات همراه اول براساس كسب اطلاع خبرنگار ارتباطات ایسنا شامل مكالمه، پیامك و غیره و استفاده از سرویس و گزارش تایید دریافت پیامك هزینه‌ای ندارد.


  18 تیر 1390
0 نظر
1.00
  16 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری