خانهاخبار
طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور تعرفۀ فعلی پیام کوتاه عادلانه نیست.

طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور تعرفۀ فعلی پیام کوتاه عادلانه نیست.

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از ایسنا، سازمان بازرسی کل کشور، تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه به وسیله تلفن همراه را غیرعادلانه دانست و بر اساس بررسی‌های مربوط به مستندات فنی و توجیه اقتصادی، خواهان کاهش آن شد.
۱۳۸۶/۶/۲۶

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از ایسنا، سازمان بازرسی کل کشور، تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه به وسیله تلفن همراه را غیرعادلانه دانست و بر اساس بررسی‌های مربوط به مستندات فنی و توجیه اقتصادی، خواهان کاهش آن شد.

در گزارش بازرسان سازمان بازرسی کل کشور آمده است: سیستم سیگنالینگ برای بستر Voice ایجاد شده و ارسال SMS به عنوان خدمات ارزش افزوده از طریق همان سیستم انجام می‌شود. با توجه به آن‌که تعرفه مکالمه تلفن همراه برای یک دقیقه 447 ریال است و با عنایت به آن‌که زمان دوم اشغال لینک‌های ارتباطی حسب اظهارنظر مسوولان مرکز SMSC شرکت ارتباطات سیار برابر 3 تا حداکثر 5 ثانیه است؛ چنانچه هزینه اخذ شده از مشترکان بر اساس ثانیه محاسبه شود، مبلغ دریافتی به مراتب کمتر از مبلغ 140 ریال فعلی بابت هر پیام ارسالی خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: با عنایت به این‌که حجم قراردادهای خرید تجهیزات مازاد بر Voice برای ارسال SMS از قبیلSTP و SMSC و... به ازای یک میلیون مشترک در حدود یک‌میلیارد تومان است و با توجه به آن‌که هر دو ماه در حدود یک میلیارد SMS ارسال می‌شود، بنابراین با لحاظ مبلغ 10 ریال در تعرفه SMS سرمایه‌گذاری مزبور ظرف دو ماه مسترد می‌شود و به همین لحاظ تعرفه فعلی SMS (مبلغ 140 ریال) به نظر نمی‌رسد عادلانه باشد.

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از ایسنا، سازمان بازرسی کل کشور، تعرفه فعلی ارسال پیام کوتاه به وسیله تلفن همراه را غیرعادلانه دانست و بر اساس بررسی‌های مربوط به مستندات فنی و توجیه اقتصادی، خواهان کاهش آن شد.

در گزارش بازرسان سازمان بازرسی کل کشور آمده است: سیستم سیگنالینگ برای بستر Voice ایجاد شده و ارسال SMS به عنوان خدمات ارزش افزوده از طریق همان سیستم انجام می‌شود. با توجه به آن‌که تعرفه مکالمه تلفن همراه برای یک دقیقه 447 ریال است و با عنایت به آن‌که زمان دوم اشغال لینک‌های ارتباطی حسب اظهارنظر مسوولان مرکز SMSC شرکت ارتباطات سیار برابر 3 تا حداکثر 5 ثانیه است؛ چنانچه هزینه اخذ شده از مشترکان بر اساس ثانیه محاسبه شود، مبلغ دریافتی به مراتب کمتر از مبلغ 140 ریال فعلی بابت هر پیام ارسالی خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: با عنایت به این‌که حجم قراردادهای خرید تجهیزات مازاد بر Voice برای ارسال SMS از قبیلSTP و SMSC و... به ازای یک میلیون مشترک در حدود یک‌میلیارد تومان است و با توجه به آن‌که هر دو ماه در حدود یک میلیارد SMS ارسال می‌شود، بنابراین با لحاظ مبلغ 10 ریال در تعرفه SMS سرمایه‌گذاری مزبور ظرف دو ماه مسترد می‌شود و به همین لحاظ تعرفه فعلی SMS (مبلغ 140 ریال) به نظر نمی‌رسد عادلانه باشد.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)