خانهاخبار
ارتباطات الکتریکی صد و هفتاد ساله شد.

ارتباطات الکتریکی صد و هفتاد ساله شد.

به گزارش گروه خبری GSM، اغلب مردم گمان می کنند ساموئل مورس مخترع ارتباطات الکتریکی بوده است، ولی در حقیقت ابتدا دو انگلیسی در سال 1837 سیستم ارتباطی تلگراف سوزنی ........
۱۳۸۶/۵/۲۴
به گزارش گروه خبری GSM، اغلب مردم گمان می کنند ساموئل مورس مخترع ارتباطات الکتریکی بوده است، ولی در حقیقت ابتدا دو انگلیسی در سال 1837 سیستم ارتباطی تلگراف سوزنی را اختراع کردند. دانشگاه سالفورد بریتانیا در نظر دارد چهارشنبۀ این هفته در روز خانوادۀ ارتباطات صد و هفتادمین سالگرد اولین کاربرد عمومی تلگراف را با به نمایش گذاشتن رایگان تلگراف سوزنی Wheatstone-Cooke در منچستر جشن بگیرد. این دستگاه تلگراف با استفاده از ویژگی های مغناطیسی الکتریسیته سوزن ها را به کار می اندازند.
پروفسور نیکل لینک (Nigel Linge) می گوید: این دستگاه جز اولین اختراعاتی است که ارتباطات را دچار تحول کرد. سیستم تلگراف در آن زمان مثل استفاده از تلفن های همراه پیشرفتۀ امروزی به حساب می آمده و پیشرفت ارتباطات در این مدت نسبتاً کوتاه شگفت آور است. در روز خانوادۀ ارتباطات علاوه بر نمایش سیستم تلگراف اولیه، نمایشگاهی از صد و هفتاد سال تکنولوژی ارتباطات از راه دور نیز برگزار می شود.
به گزارش گروه خبری GSM، اغلب مردم گمان می کنند ساموئل مورس مخترع ارتباطات الکتریکی بوده است، ولی در حقیقت ابتدا دو انگلیسی در سال 1837 سیستم ارتباطی تلگراف سوزنی را اختراع کردند. دانشگاه سالفورد بریتانیا در نظر دارد چهارشنبۀ این هفته در روز خانوادۀ ارتباطات صد و هفتادمین سالگرد اولین کاربرد عمومی تلگراف را با به نمایش گذاشتن رایگان تلگراف سوزنی Wheatstone-Cooke در منچستر جشن بگیرد. این دستگاه تلگراف با استفاده از ویژگی های مغناطیسی الکتریسیته سوزن ها را به کار می اندازند.
پروفسور نیکل لینک (Nigel Linge) می گوید: این دستگاه جز اولین اختراعاتی است که ارتباطات را دچار تحول کرد. سیستم تلگراف در آن زمان مثل استفاده از تلفن های همراه پیشرفتۀ امروزی به حساب می آمده و پیشرفت ارتباطات در این مدت نسبتاً کوتاه شگفت آور است. در روز خانوادۀ ارتباطات علاوه بر نمایش سیستم تلگراف اولیه، نمایشگاهی از صد و هفتاد سال تکنولوژی ارتباطات از راه دور نیز برگزار می شود.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)