خانهاخبار

کاهش شدید میزان سوددهی سونی اریکسو…

کاهش شدید میزان سوددهی سونی اریکسون در سه ماهه اول سال 2011

گروه خبری GSM: سونی اریکسون در گزارش مالی سه ماهه خود...

۱۳۹۰/۲/۳
گروه خبری GSM: سونی اریکسون در گزارش مالی سه ماهه خود اعلام کرد، سود سه ماهه نخست سال 2011 این شرکت نسبت به زمان مشابه سال گذشته تقریبا نصف شده است.

به گزارش ایستنا، سود حاصل شده سونی اریکسون در سه ماهه نخست سال گذشته 21 میلیون یورو بود که اکنون بر اساس گزارش مالی این شرکت به 11 میلیون یورو رسیده است. درآمدهای این شرکت نیز در مقایسه با 1.4 میلیارد یورو زمان مشابه سال گذشته به 1.15 میلیارد یورو کاهش یافته است.
فروش گوشی تلفن همراه سونی اریکسون نیز طی این سه ماهه با 23 درصد کاهش 8.1 میلیون دستگاه گوشی بود.
مدیرعامل سونی اریکسون با وجود این میزان کاهش اظهار داشت که سودآوری سونی اریکسون با تولید گوشی های هوشمند مبتنی بر آندروید سرعت خواهد گرفت. 
گروه خبری GSM: سونی اریکسون در گزارش مالی سه ماهه خود اعلام کرد، سود سه ماهه نخست سال 2011 این شرکت نسبت به زمان مشابه سال گذشته تقریبا نصف شده است.

به گزارش ایستنا، سود حاصل شده سونی اریکسون در سه ماهه نخست سال گذشته 21 میلیون یورو بود که اکنون بر اساس گزارش مالی این شرکت به 11 میلیون یورو رسیده است. درآمدهای این شرکت نیز در مقایسه با 1.4 میلیارد یورو زمان مشابه سال گذشته به 1.15 میلیارد یورو کاهش یافته است.
فروش گوشی تلفن همراه سونی اریکسون نیز طی این سه ماهه با 23 درصد کاهش 8.1 میلیون دستگاه گوشی بود.
مدیرعامل سونی اریکسون با وجود این میزان کاهش اظهار داشت که سودآوری سونی اریکسون با تولید گوشی های هوشمند مبتنی بر آندروید سرعت خواهد گرفت.