خانهاخبار
بررسی طرح ارسال SMS تلفن ثابت در رگولاتوری

بررسی طرح ارسال SMS تلفن ثابت در رگولاتوری

به گزارش گروه خبری GSM، کار کارشناسی ارائه سرویس ارسال SMS از طریق تلفن ثابت، در مجمع مخابرات ایران تقریباً در حال اتمام است و نتیجه آن تا دو هفته آینده به سازمان تنظیم مقررات ارسال می شود....
۱۳۸۶/۵/۲۴
به گزارش گروه خبری GSM، کار کارشناسی ارائه سرویس ارسال SMS از طریق تلفن ثابت، در مجمع مخابرات ایران تقریباً در حال اتمام است و نتیجه آن تا دو هفته آینده به سازمان تنظیم مقررات ارسال می شود.
وفا غفاریان، رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: مجوز ارائه سرویس SMS از طریق تلفن ثابت، توسط مجمع مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری است.
وی، افزود: کار کارشناسی مجمع مخابرات ایران در خصوص ارائه سرویس ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت تقریباً در حال اتمام است و تا دو هفته به سازمان تنظیم مقررات ارسال خواهد شد.
غفاریان، همچنین در خصوص قرارداد سوییچ های پرظرفیت با تکنولوژی آینده، خاطر نشان کرد: این موضوع هنوز به مرحله قرارداد نرسیده و تنها در مرحله بررسی های اولیه و طرح موضوع است.
رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود:در این بررسی در نظر داشت تا مشابه قرارداد 6 میلیون توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه، به منظور هدایت تولیدکنندگان به سمت تولید سوییچ های NGN یا پکت سوییچ قراردادی منعقد شود.
به گزارش گروه خبری GSM، کار کارشناسی ارائه سرویس ارسال SMS از طریق تلفن ثابت، در مجمع مخابرات ایران تقریباً در حال اتمام است و نتیجه آن تا دو هفته آینده به سازمان تنظیم مقررات ارسال می شود.
وفا غفاریان، رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: مجوز ارائه سرویس SMS از طریق تلفن ثابت، توسط مجمع مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری است.
وی، افزود: کار کارشناسی مجمع مخابرات ایران در خصوص ارائه سرویس ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن ثابت تقریباً در حال اتمام است و تا دو هفته به سازمان تنظیم مقررات ارسال خواهد شد.
غفاریان، همچنین در خصوص قرارداد سوییچ های پرظرفیت با تکنولوژی آینده، خاطر نشان کرد: این موضوع هنوز به مرحله قرارداد نرسیده و تنها در مرحله بررسی های اولیه و طرح موضوع است.
رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود:در این بررسی در نظر داشت تا مشابه قرارداد 6 میلیون توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه، به منظور هدایت تولیدکنندگان به سمت تولید سوییچ های NGN یا پکت سوییچ قراردادی منعقد شود.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)