خانهاخبار

EVO 3D از لیست محصولات شرکت HTC حذ…

EVO 3D از لیست محصولات شرکت HTC حذف شد!

گروه خبری GSM : بنا بر گزارشات رسیده از شرک HTC، خبر انتشار...

۱۳۹۰/۱/۸

گروه خبری GSM : بنا بر گزارشات رسیده از شرک HTC، خبر انتشار جهانی تلفن همراه  EVO 3D این شرکت اشتباه بوده و وبسایت این شرکت نیز این محصول را از  لیست خود خارج نموده است.

به گزارش گروه خبری GSM از آرنا، پیگیری های انجام شده مشخص نمودند که این تلفن فعلا به صورت اختصاصی برای اپراتور اسپریت خواهد بود و در حال حاضر برنامه ای برای فروش این تلفن به صورت آنلاک وجود ندارد.

البته شایعاتی درباره برنامه HTC جهت عرضه جهانی این تلفن به گوش می رسد اما هنوز برای اظهار نظر قطعی جهت تاریخ انتشار آن زود به نظر می رسد.

گروه خبری GSM : بنا بر گزارشات رسیده از شرک HTC، خبر انتشار جهانی تلفن همراه  EVO 3D این شرکت اشتباه بوده و وبسایت این شرکت نیز این محصول را از  لیست خود خارج نموده است.

به گزارش گروه خبری GSM از آرنا، پیگیری های انجام شده مشخص نمودند که این تلفن فعلا به صورت اختصاصی برای اپراتور اسپریت خواهد بود و در حال حاضر برنامه ای برای فروش این تلفن به صورت آنلاک وجود ندارد.

البته شایعاتی درباره برنامه HTC جهت عرضه جهانی این تلفن به گوش می رسد اما هنوز برای اظهار نظر قطعی جهت تاریخ انتشار آن زود به نظر می رسد.