خانهاخبار

سیم کارتهای اعتباری همراه اول در ا…

سیم کارتهای اعتباری همراه اول در افغانستان و آذربایجان آنتن می دهد

گروه خبری GSM : کشورهای افغانستان و آذربایجان به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوستند و از این پس سیم کارتهای اعتباری همراه اول در این کشورها آنتن می دهد...

۱۳۸۹/۱۰/۲۳

گروه خبری GSM : کشورهای افغانستان و آذربایجان به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوستند و از این پس سیم کارتهای اعتباری همراه اول در این کشورها آنتن می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با انعقاد قرارداد میان همراه اول و اپراتورهای TDCA افغانستان و BaKcell آذربایجان از این پس سیم کارت‌های اعتباری همراه اول در این کشورها نیز آنتن می‌دهد و مشترکان این اپراتورها می‌توانند از مزایای یک ارتباط بین‌المللی استفاده کنند.

پس از کشورهای عربستان، عراق، سوریه، پاکستان و امارات متحده عربی، کشورهای افغانستان و آذربایجان به ترتیب ششمین و هفتمین اپراتور خارجی هستند که همراه اول برای برقراری سرویس رومینگ سیم‌کارت‌های اعتباری با آن‌ها قرارداد همکاری منعقد می‌کند. به زودی نیز این سرویس در دیگر کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه فعال می‌شود.
 
همراه اول به مشترکان خود توصیه کرده با توجه به اینکه شارژینگ سیم‌کارت‌های اعتباری به ‌صورت آنلاین انجام می‌شود، ‌مشترکان برای مدیریت بهترهزینه‌های رومینگ بین‌الملل در سفرهای خارجی از این سیم کارت‌ها استفاده کنند.
 
اپراتور همراه اول هم اکنون با 264 اپراتور در 110 کشور قرارداد رومینگ بین‌الملل دارد که همگی به ‌طور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده‌اند.

گروه خبری GSM : کشورهای افغانستان و آذربایجان به شبکه رومینگ اعتباری همراه اول پیوستند و از این پس سیم کارتهای اعتباری همراه اول در این کشورها آنتن می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با انعقاد قرارداد میان همراه اول و اپراتورهای TDCA افغانستان و BaKcell آذربایجان از این پس سیم کارت‌های اعتباری همراه اول در این کشورها نیز آنتن می‌دهد و مشترکان این اپراتورها می‌توانند از مزایای یک ارتباط بین‌المللی استفاده کنند.

پس از کشورهای عربستان، عراق، سوریه، پاکستان و امارات متحده عربی، کشورهای افغانستان و آذربایجان به ترتیب ششمین و هفتمین اپراتور خارجی هستند که همراه اول برای برقراری سرویس رومینگ سیم‌کارت‌های اعتباری با آن‌ها قرارداد همکاری منعقد می‌کند. به زودی نیز این سرویس در دیگر کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه فعال می‌شود.
 
همراه اول به مشترکان خود توصیه کرده با توجه به اینکه شارژینگ سیم‌کارت‌های اعتباری به ‌صورت آنلاین انجام می‌شود، ‌مشترکان برای مدیریت بهترهزینه‌های رومینگ بین‌الملل در سفرهای خارجی از این سیم کارت‌ها استفاده کنند.
 
اپراتور همراه اول هم اکنون با 264 اپراتور در 110 کشور قرارداد رومینگ بین‌الملل دارد که همگی به ‌طور مستقیم و بدون واسطه منعقد شده‌اند.