خانهاخبار

موبایل پوشیدنی

موبایل پوشیدنی

گروه خبری GSM‏: M-Dress تلفن همراهی است که می‌توانید آن را به تن کنید...

۱۳۸۹/۶/۳

گروه خبری GSM: فردی به نام Francesca Rosella لباسی را طراحی کرده است که مانند تلفن همراه عمل می‌کند.

M-Dress لباسی زنانه مخصوص مجالس و محافل نیمه رسمی است که به فناوری تشخیص حرکات اندام‌های بدن مجهز است.

 کاربر یا به عبارتی کسی که آن را پوشیده است می‌تواند با نگه داشتن آستین لباس کنار گوش خود مکالمه تلفنی انجام دهد.

M-Dress به احتمال زیاد اکتبر امسال در بازار انگلیس عرضه می‌شود.

گروه خبری GSM: فردی به نام Francesca Rosella لباسی را طراحی کرده است که مانند تلفن همراه عمل می‌کند.

M-Dress لباسی زنانه مخصوص مجالس و محافل نیمه رسمی است که به فناوری تشخیص حرکات اندام‌های بدن مجهز است.

 کاربر یا به عبارتی کسی که آن را پوشیده است می‌تواند با نگه داشتن آستین لباس کنار گوش خود مکالمه تلفنی انجام دهد.

M-Dress به احتمال زیاد اکتبر امسال در بازار انگلیس عرضه می‌شود.