خانهاخبار

آخرین قیمت گوشی‌های شیائومی در باز…

آخرین قیمت گوشی‌های شیائومی در بازار ایران (آذر ۱۴۰۲)

این‌روزها نام برند شیائومی در کنار برندهای دیگر حسابی می‌درخشد و توانسته نظر بسیاری از افراد را در سراسر دنیا به خود جلب کند. اگر شما هم از جمله علاقه‌مندان به این برند هستید بد نیست در ادامه نگاهی به قیمت برخی از گوشی‌های شیائومی در بازار ایران داشته باشید.

۱۴۰۲/۹/۱۴
image
نام محصولحافظهرمقیمت
شیائومی ۱۳ اولترا۱ ترابایت۱۶موجودی در بازار بسیار کم است
۵۱۲ گیگابایت۱۶۵۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی ۱۳ پرو۲۵۶ گیگابایت۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی ۱۲اس اولترا۵۱۲۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶۸موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی می ۱۱ اولترا۵۱۲۱۲ موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶۱۲ ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۲ پرو۲۵۶۱۲ ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان
بلک شارک ۵ پرو۲۵۶۱۲موجودی در بازار بسیارکم است
۲۵۶۸موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی پوکو F5 پرو۵۱۲۱۲ ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
شیائومی پوکو F5۲۵۶۱۲ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۲تی پرو۲۵۶۱۲ ۳۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۸ ۳۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۲۲۵۶۱۲ ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۸ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۲ ایکس۲۵۶۸۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی K50۲۵۶۱۲۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۱تی پرو۲۵۶۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۲۵۶۸موجودی در بازار بسیار کم است
شیائومی ۱۳ لایت۲۵۶۸ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
پوکو F4 جی تی۲۵۶۱۲موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸۸۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۲ لایت۲۵۶۸ ۱۴/۲۵۰/۰۰۰ تومان
شیائومی 11T ۲۵۶۸موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸۸موجودی در بازار بسیار کم است
پوکو F4۲۵۶۸۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان
شیائومی ۱۱ لایت NE۲۵۶۸ موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸۸ موجودی در بازار بسیار کم است
پوکو X4 جی تی۲۵۶۸موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت ۱۲ پرو پلاس 5G۲۵۶۱۲۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۸ ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۲ پرو 5G۲۵۶۱۲۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۶۸ ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت ۱۲ پرو 4G۲۵۶۸۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸ ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۱ پرو پلاس ۵جی۲۵۶۸ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۸ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان
پوکو X5 پرو ۵جی۲۵۶۸ ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان
پوکو X5۲۵۶۸ ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۱ پرو ۵جی۱۲۸۸ ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۴موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت ۱۱ پرو۱۲۸۸ ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶ ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۲اس۲۵۶۸۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۲ 5G۱۲۸۶موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت ۱۲ 4G۱۲۸۸۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۴۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان
پوکو M4 پرو 4G ۲۵۶۸موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸۶موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت ۱۰ پرو۲۵۶۸موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸۸موجودی در بازار بسیار کم است
۶۴۶ ۷/۱۵۰/۰۰۰ تومان
ردمی نوت ۱۱ اس۱۲۸۸ ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۶ موجودی در بازار بسیارکم است
ردمی نوت ۱۱۱۲۸۶ ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۴۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴۴موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت ۱۰ اس۱۲۸۸موجودی در بازار بسیار کم است
۱۲۸۶موجودی در بازار بسیار کم است
۶۴۶موجودی در بازار بسیار کم است
ردمی نوت ۱۰ ۵جی۱۲۸۸موجودی در بازار بسیار کم است
پوکو M5 اس۱۲۸۶موجودی در بازار بسیار کم است
پوکو M5۱۲۸۶ ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۴ ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی 12c۱۲۸۶ ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۲۸۴ ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴۴۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴۳۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی 10A۱۲۸۴۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴۴موجودی در بازار بسیار کم است
۶۴۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۳۲۲ ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی 9A۶۴۴ موجودی در بازار بسیار کم است
۳۲۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی 9C۱۲۸۴ ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان
۶۴۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی A2 پلاس۳۲۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
ردمی A1 پلاس۳۲۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان