خانهاخبار
پروژه های IT و مشکلات نرم افزاری

پروژه های IT و مشکلات نرم افزاری

به گزارش گروه خبری GSM، هنگامی که در پروژه های IT مشکلی پیش می آید بیشتر مدیران مشکل را از برنامه های نرم افزاری می دانند و کمتر، اشکالات سخت ........
۱۳۸۶/۴/۲
به گزارش گروه خبری GSM، هنگامی که در پروژه های IT مشکلی پیش می آید بیشتر مدیران مشکل را از برنامه های نرم افزاری می دانند و کمتر، اشکالات سخت افزاری مورد سرزنش قرار می گیرد. طبق بررسی انجام شده حدود 61% از افراد دلیل از کار افتادگی سیستم های IT را ساختار نرم افزاری دانسته و 21% به مشکلات سخت افزاری اشاره کرده اند و جالب اینجاست که 19% دقیقاً نمی دانند مشکل از کدام قسمت است و فقط نرم افزار را مقصر می دانند. یکی از دلیل این مشکلات تولید برنامه ها به صورت غیر متمرکز و بدون ساختار و بدون توجه به امکانات سخت افزاری است. نکته اینجاست که بیشتر پروژه ها و سازمان ها وابستگی زیادی به نرم افزارها پیدا کرده اند و بیشتر این نرم افزارها که به منظور انجام کارهای روتین استفاده می شود توسط افراد و یا شرکت های دیگر به طور مستقل طراحی می شود.
نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نرم افزارهائی که به خصوص برای پروژه ها طراحی می شوند، باید با سخت افزار مورد استفاده هماهنگ باشند تا مشکلی در اجرای این برنامه ها پیش نیاید.
به گزارش گروه خبری GSM، هنگامی که در پروژه های IT مشکلی پیش می آید بیشتر مدیران مشکل را از برنامه های نرم افزاری می دانند و کمتر، اشکالات سخت افزاری مورد سرزنش قرار می گیرد. طبق بررسی انجام شده حدود 61% از افراد دلیل از کار افتادگی سیستم های IT را ساختار نرم افزاری دانسته و 21% به مشکلات سخت افزاری اشاره کرده اند و جالب اینجاست که 19% دقیقاً نمی دانند مشکل از کدام قسمت است و فقط نرم افزار را مقصر می دانند. یکی از دلیل این مشکلات تولید برنامه ها به صورت غیر متمرکز و بدون ساختار و بدون توجه به امکانات سخت افزاری است. نکته اینجاست که بیشتر پروژه ها و سازمان ها وابستگی زیادی به نرم افزارها پیدا کرده اند و بیشتر این نرم افزارها که به منظور انجام کارهای روتین استفاده می شود توسط افراد و یا شرکت های دیگر به طور مستقل طراحی می شود.
نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نرم افزارهائی که به خصوص برای پروژه ها طراحی می شوند، باید با سخت افزار مورد استفاده هماهنگ باشند تا مشکلی در اجرای این برنامه ها پیش نیاید.

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)