خانهاخبار

چگونه با زدن دو تپ روی صفحه آیفون …

چگونه با زدن دو تپ روی صفحه آیفون آن را به وضعیت اسلیپ ببرید؟

: روز گذشته به معرفی توییکی پرداختیم که صفحه نمایش آیفون را به دو نیم تقسیم و می توانستید با کمک آن در هر نیمه به فعالیت مجزا بپردازید. توییکی که امروز خدمتتان معرفی می کنیم این قابلیت را به آیفون می دهد تا صفحه نمایش خود را با دو تپ کوچک روی صفحه نمایش خاموش یا روشن کنید.

۱۳۹۳/۱۰/۸

: روز گذشته به معرفی توییکی پرداختیم که صفحه نمایش آیفون را به دو نیم تقسیم و می توانستید با کمک آن در هر نیمه به فعالیت مجزا بپردازید. توییکی که امروز خدمتتان معرفی می کنیم این قابلیت را به آیفون می دهد تا صفحه نمایش خود را با دو تپ کوچک روی صفحه نمایش خاموش یا روشن کنید.

 

image

 

این توییک که SmartTap نام دارد این ویژگی را در گوشی هایی نظیر ال جی وجود دارد را در آیفون تجربه کنید. به وسیله این توییک می توانید با زدن دو ضربه روی صفحه نمایش آن را خاموش یا در زمان خاموش بودن صفحه با دو ضربه آن را روشن کنید. شما می توانید در بخش تنظیمات این توییک مشخص کنید که هنگامی که صفحه نمایش خاموش است و دست خود را از راست به چپ می کشید گوشی چه فعالیتی را انجام دهد. برای مثال یک اپلیکیشن مشخص باز شود. این توییک 2 دلار است اما توییک مشابه DoubleTap را می توانید به صورت رایگان و با امکانات نسبتا کمتر از سیدیا دریافت کنید. 

نصب توییک یکی از مزایای جیل بریک است که ویژگی های خوب گوشی های دیگر را به آیفون شما منتقل می کند.