خانهاخبار
اپراتورهای سوم و چهارم در راه اند

اپراتورهای سوم و چهارم در راه اند

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از ایسنا، با تصویب شورای اقتصاد، وزارت ارتباطات‌و فناوری اطلاعات موظف‌شد كه نسبت به راه‌اندازی اپراتورهای سوم و چهارم تلفن اقدام كند.
۱۳۸۶/۷/۸

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از ایسنا، با تصویب شورای اقتصاد، وزارت ارتباطات‌و فناوری اطلاعات موظف‌شد كه نسبت به راه‌اندازی اپراتورهای سوم و چهارم تلفن اقدام كند. شورای اقتصاد در خصوص سرمایه‌گذاری شركت ارتباطات سیار از محل منابع داخلی در طرح توسعه ارتباطات سیار با سرمایه‌گذاری موافقت كرد.

بر اساس این مصوبه ، موافقت با این سرمایه‌گذاری منوط به رعایت شروطی چون ایجاد تمهیدات لازم برای راه‌اندازی هر چه سریعتر اپراتورهای سوم و چهارم از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام‌های لازم برای كاهش هزینه سرمایه‌گذارای هرخط تلفن سیار ازسوی وزارت ارتباطات‌و فناوری‌اطلاعات، ارتقاء ظرفیت واگذاری شبكه ارتباطات سیار در قالب سرمایه‌گذاری فوق به حداقل ۲۰میلیون شماره توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سه سال اول برنامه تا پایان سال ، ۱۳۸۶رعایت قانون (حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات) واقدام لازم به‌منظور تسریع در اجرای سیاست‌های كلی‌اصل ۴۴قانون اساسی در ارتباط باواگذاری شركت مخابرات ایران از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از ایسنا، با تصویب شورای اقتصاد، وزارت ارتباطات‌و فناوری اطلاعات موظف‌شد كه نسبت به راه‌اندازی اپراتورهای سوم و چهارم تلفن اقدام كند. شورای اقتصاد در خصوص سرمایه‌گذاری شركت ارتباطات سیار از محل منابع داخلی در طرح توسعه ارتباطات سیار با سرمایه‌گذاری موافقت كرد.

بر اساس این مصوبه ، موافقت با این سرمایه‌گذاری منوط به رعایت شروطی چون ایجاد تمهیدات لازم برای راه‌اندازی هر چه سریعتر اپراتورهای سوم و چهارم از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام‌های لازم برای كاهش هزینه سرمایه‌گذارای هرخط تلفن سیار ازسوی وزارت ارتباطات‌و فناوری‌اطلاعات، ارتقاء ظرفیت واگذاری شبكه ارتباطات سیار در قالب سرمایه‌گذاری فوق به حداقل ۲۰میلیون شماره توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سه سال اول برنامه تا پایان سال ، ۱۳۸۶رعایت قانون (حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی و تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات) واقدام لازم به‌منظور تسریع در اجرای سیاست‌های كلی‌اصل ۴۴قانون اساسی در ارتباط باواگذاری شركت مخابرات ایران از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

 

اخبار مشابه

برای ثبت نظر خود وارد حساب کاربری شوید.

دیدگاه‌ها (0 نظر)