فیلتر برند
  • {= n =}
  • {= n =}
 • تصویر

  قیمت

  لیست قیمت

  تاریخ به روز رسانی

  {= item.volatility =}%

  0%

  {= item.volatility =}%

  {= addCommas(item.price) =}{= addCommas(item.price_without_warranty) =}
  تاریخ به روز رسانی:

  {= item.updateDate =}

  • {= n =}
  • {= n =}
 • { "imagesUrlPrefix": "https://cdn.gsm.ir/", "arrowUp": "/static/img/angle-up-green.png", "arrowDown": "/static/img/angle-down-red.png", "dash": "/static/img/dash-grey.png", "percentDownClassName": "green-text-risedown", "percentUpClassName": "green-text-riseup", "percentNoChangeClassName": "price-list-percent-nochange", "devices_link": "/item/mobile/show/_id_/_slug_" }
  در حال بارگذاری