تست همراه اول

سرویس خبر
2 مهر 1386 ساعت 12:07
1 نظر

 

راهکاری برای جلوگیری از مزاحمت های ‘دایورت’ نداریم

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از موبنا، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت که این شرکت راهکاری برای جلوگیری از مزاحمت هایی که از طریق سرویس انتقال مکالمه (دایورت) تلفن همراه صورت می گیرد، ندارد.

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از موبنا، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت که این شرکت راهکاری برای جلوگیری از مزاحمت هایی که از طریق سرویس انتقال مکالمه (دایورت) تلفن همراه صورت می گیرد، ندارد.

برخی از کاربران ، شماره تلفن همراه خود را بر روی برخی از شماره های رند و یا شماره هایی نظیر 118،119 دایورت می کنند که این مزاحمت تلفنی باعث نارضایتی بسیاری از مردم شده است .

با این وجود مدیر عامل مخابرات ایران، در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: مخابرات در این رابطه نمی تواند هیچ اقدامی انجام دهد و مشترکان این شرکت مجاز هستند شماره تلفن همراه خود را بر روی هر شماره ای که می خواهند دایورت کنند.

وی گفت: کاربران می توانند سرویس دایورت را در هر شرایطی مورد استفاده قرار دهند و مخابرات زمانی می تواند در این خصوص وارد عمل شود که شاکی خصوصی وجود داشته باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: ایجاد مزاحمت از طریق سرویس دایورت بسیار نادر است. چرا که استفاده از این سرویس برای کاربر هزینه بر خواهد بود و بعید به نظر می رسد که کسی از این طریق به ایجاد مزاحمت برای دیگران اقدام کند.

به گفته کارشناسان مسائل حقوقی ، قوانین مربوط به ایجاد مزاحمت برای شهروندان در ایران با خلاء های بسیاری روبروست که باعث می شود تا شرکت هایی نظیر مخابرات ایران در برخورد با موارد خاصی که مزاحمت تلقی می شوند، امکان برخورد حقوقی و قانونی نداشته باشند.

در حال حاضر بسیاری از مشترکانی که شماره تلفن همراه شان رند است از این قبیل مزاحمت ها رنج می برند.

به گزارش گروه خبری GSM، به نقل از موبنا، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت که این شرکت راهکاری برای جلوگیری از مزاحمت هایی که از طریق سرویس انتقال مکالمه (دایورت) تلفن همراه صورت می گیرد، ندارد.

برخی از کاربران ، شماره تلفن همراه خود را بر روی برخی از شماره های رند و یا شماره هایی نظیر 118،119 دایورت می کنند که این مزاحمت تلفنی باعث نارضایتی بسیاری از مردم شده است .

با این وجود مدیر عامل مخابرات ایران، در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: مخابرات در این رابطه نمی تواند هیچ اقدامی انجام دهد و مشترکان این شرکت مجاز هستند شماره تلفن همراه خود را بر روی هر شماره ای که می خواهند دایورت کنند.

وی گفت: کاربران می توانند سرویس دایورت را در هر شرایطی مورد استفاده قرار دهند و مخابرات زمانی می تواند در این خصوص وارد عمل شود که شاکی خصوصی وجود داشته باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: ایجاد مزاحمت از طریق سرویس دایورت بسیار نادر است. چرا که استفاده از این سرویس برای کاربر هزینه بر خواهد بود و بعید به نظر می رسد که کسی از این طریق به ایجاد مزاحمت برای دیگران اقدام کند.

به گفته کارشناسان مسائل حقوقی ، قوانین مربوط به ایجاد مزاحمت برای شهروندان در ایران با خلاء های بسیاری روبروست که باعث می شود تا شرکت هایی نظیر مخابرات ایران در برخورد با موارد خاصی که مزاحمت تلقی می شوند، امکان برخورد حقوقی و قانونی نداشته باشند.

در حال حاضر بسیاری از مشترکانی که شماره تلفن همراه شان رند است از این قبیل مزاحمت ها رنج می برند.  2 مهر 1386
1 نظر
3.33
  3 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری