تست همراه اول

سرویس خبر
4 دی 1390 ساعت 13:49
8 نظر

 

GSM چیست؟!

گروه خبری GSM: ساختار سیستم GSM به صورت ..

گروه خبری GSM: ساختار سیستم GSM به صورت یك شبكه‌ی سلولی است كه اساس آن مبنای تقسیم‌بندی باند فركانسی موجود بین نواحی مختلف و تحت پوشش ایستگاه‌های فرستنده‌ی BTS در یك منطقه‌ی جغرافیایی را تشكیل می‌دهد.

 GSM مخفف Global System for Mobile Communication است كه برای نخستین‌بار در سال 1982 توسط سازمان استاندارد‌سازی اروپا به‌كار برده شد و این سازمان استاندارد جدیدی برای ارتباطات سیار در باند 900 مگاهرتز ارائه كرد.

كار تقسیم‌بندی باند فركانسی در خصوص كاهش ایستگاه‌های فرستنده‌ی BTS و در جهت استفاده‌ی مجدد از باند فركانسی در نواحی مختلف و تحت یك طرح جامعه شبكه‌ای صورت می‌گیرد كه توسط یك اداره طراحی شبكه‌ی سلولی تعیین می‌گردد.

شبكه‌ی GSM شامل تعداد كثیری MS یا همان گوشی‌های موبایل است كه در انواع و مدل‌های مختلف در دست افراد موجود است.

*سیستم‌های زیرمجموعه شبكه GSM*

*SIM:

سیم‌كارت مانند یك كارت اعتباری است كه با جا زدن در گوشی مستقیما با سیستم VLR و غیرمستقیم با سیستم HLR ارتباط برقرار كرده و با ارائه‌ی شماره و مشخصات مشترك هویت خود را جهت استفاده از شبكه اعلام می‌كند.

* BTS:

ارتباط رادیویی بین شبكه‌ی GSM و گوشی‌های موبایل از طریق Air interface و توسط تعداد كثیری از ایستگاه‌های فرستنده‌ BTS برقرار می‌شود.

*BSC

كلیه‌ی BTS‌های یك ناحیه از طریق Abis _ interface به سیستمی به‌نام Bsc متصل می‌شوند. Bsc عهده‌دار كنترل BTS‌های یك منطقه و نیز انجام عملیات مركزی بر روی آن‌هاست. BSC كار دسته‌بندی اطلاعات و ارسال آن‌ها به سیستم MSC را به عهده دارد.

*TRAU

این قسمت وظیفه‌ی ترجمه و فشرده‌سازی اطلاعات وارده از طریق BSC به سمت MSC و بالعكس را به عهده دارد. درحقیقت دسته‌بندی اطلاعات به اطلاعات قابل استفاده از BSC به MSC و بالعكس به عهده‌ی این سیستم است.

*MSC

تعداد زیادی از BSC‌ها از طریق A_ interface به یك MSC متصل می‌شوند؛ MSC شبیه به یك مركز تلفن دیجیتالی عمل می‌كند كه به‌طور همزمان چند شبكه‌ی خارجی می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.

وظیفه‌ی اصلی یك MSC مسیردهی مكالمات ورودی و خروجی و واگذاری كانال روی A_interface به هر USER است.

*HLR

از مراكز زیرمجموعه دیگر می‌توان HLR را نام‌برد كه كار ذخیره‌سازی اطلاعات مربوط به شمار زیادی از مشتركین را به عهده دارد.

*VLR

شبیه یك HLR یك VLR فقط زمانی كه مشترك در حال حركت در یك ناحیه است، در اطلاعات مكانی مشترك در VLR ذخیره می‌شود. منطقه‌ی جغرافیایی VIR شامل یك ناحیه پوشیده شده از تعداد زیادی BTS و چند BSC و MSC است.

*EIR

گوشی‌های دزدیده شده زمانی كه یك سیم‌كارت جدید در آن‌ها جا زده می‌شود، قابل شناسایی هستند و این كارت توسط EIR صورت می‌گیرد. برای جلوگیری از رفتار‌هایی شبیه دزدی هر شبكه GSM دارای یك سیستم تشخیص هویت‌دهنده به‌نام EIR است كه هویت گوشی‌های موبایل توسط آن و با استفاده از IMEI، قابل شناسایی است و این در حالی است كه گوشی‌های وارداتی بعد از ورود به هر كشور باید برای این سیستم ثبت هویت شوند كه ما آن را به عنوان ثبت شماره‌ی سریال گوشی می‌نامیم.
--------
ایسنا
گروه خبری GSM: ساختار سیستم GSM به صورت یك شبكه‌ی سلولی است كه اساس آن مبنای تقسیم‌بندی باند فركانسی موجود بین نواحی مختلف و تحت پوشش ایستگاه‌های فرستنده‌ی BTS در یك منطقه‌ی جغرافیایی را تشكیل می‌دهد.

 GSM مخفف Global System for Mobile Communication است كه برای نخستین‌بار در سال 1982 توسط سازمان استاندارد‌سازی اروپا به‌كار برده شد و این سازمان استاندارد جدیدی برای ارتباطات سیار در باند 900 مگاهرتز ارائه كرد.

كار تقسیم‌بندی باند فركانسی در خصوص كاهش ایستگاه‌های فرستنده‌ی BTS و در جهت استفاده‌ی مجدد از باند فركانسی در نواحی مختلف و تحت یك طرح جامعه شبكه‌ای صورت می‌گیرد كه توسط یك اداره طراحی شبكه‌ی سلولی تعیین می‌گردد.

شبكه‌ی GSM شامل تعداد كثیری MS یا همان گوشی‌های موبایل است كه در انواع و مدل‌های مختلف در دست افراد موجود است.

*سیستم‌های زیرمجموعه شبكه GSM*

*SIM:

سیم‌كارت مانند یك كارت اعتباری است كه با جا زدن در گوشی مستقیما با سیستم VLR و غیرمستقیم با سیستم HLR ارتباط برقرار كرده و با ارائه‌ی شماره و مشخصات مشترك هویت خود را جهت استفاده از شبكه اعلام می‌كند.

* BTS:

ارتباط رادیویی بین شبكه‌ی GSM و گوشی‌های موبایل از طریق Air interface و توسط تعداد كثیری از ایستگاه‌های فرستنده‌ BTS برقرار می‌شود.

*BSC

كلیه‌ی BTS‌های یك ناحیه از طریق Abis _ interface به سیستمی به‌نام Bsc متصل می‌شوند. Bsc عهده‌دار كنترل BTS‌های یك منطقه و نیز انجام عملیات مركزی بر روی آن‌هاست. BSC كار دسته‌بندی اطلاعات و ارسال آن‌ها به سیستم MSC را به عهده دارد.

*TRAU

این قسمت وظیفه‌ی ترجمه و فشرده‌سازی اطلاعات وارده از طریق BSC به سمت MSC و بالعكس را به عهده دارد. درحقیقت دسته‌بندی اطلاعات به اطلاعات قابل استفاده از BSC به MSC و بالعكس به عهده‌ی این سیستم است.

*MSC

تعداد زیادی از BSC‌ها از طریق A_ interface به یك MSC متصل می‌شوند؛ MSC شبیه به یك مركز تلفن دیجیتالی عمل می‌كند كه به‌طور همزمان چند شبكه‌ی خارجی می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد.

وظیفه‌ی اصلی یك MSC مسیردهی مكالمات ورودی و خروجی و واگذاری كانال روی A_interface به هر USER است.

*HLR

از مراكز زیرمجموعه دیگر می‌توان HLR را نام‌برد كه كار ذخیره‌سازی اطلاعات مربوط به شمار زیادی از مشتركین را به عهده دارد.

*VLR

شبیه یك HLR یك VLR فقط زمانی كه مشترك در حال حركت در یك ناحیه است، در اطلاعات مكانی مشترك در VLR ذخیره می‌شود. منطقه‌ی جغرافیایی VIR شامل یك ناحیه پوشیده شده از تعداد زیادی BTS و چند BSC و MSC است.

*EIR

گوشی‌های دزدیده شده زمانی كه یك سیم‌كارت جدید در آن‌ها جا زده می‌شود، قابل شناسایی هستند و این كارت توسط EIR صورت می‌گیرد. برای جلوگیری از رفتار‌هایی شبیه دزدی هر شبكه GSM دارای یك سیستم تشخیص هویت‌دهنده به‌نام EIR است كه هویت گوشی‌های موبایل توسط آن و با استفاده از IMEI، قابل شناسایی است و این در حالی است كه گوشی‌های وارداتی بعد از ورود به هر كشور باید برای این سیستم ثبت هویت شوند كه ما آن را به عنوان ثبت شماره‌ی سریال گوشی می‌نامیم.
--------
ایسنا


  4 دی 1390
8 نظر
2.36
  45 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری