سرویس خبر
18 فروردین 1390 ساعت 12:36
0 نظر

 

افزایش کیفیت در اپراتور اسپادان

گروه خبری GSM: در صورت مالکیت صد در صدی شرکت مخابرات ایران...

گروه خبری GSM: در صورت مالکیت صد در صدی شرکت مخابرات ایران، کیفیت سرویس‌های اسپادان افزایش می‌یابد.

مهندس صابر فیضی ، با اشاره به تصمیم این شرکت برای خرید ۴۹ درصد از سهام شرکت مخابراتی اسپادان اظهار داشت: براساس تکلیف مندرج در پروانه شرکت مخابرات ایران ، بنا داریم شبکه اپراتور موبایل اسپادان را با شبکه شرکت مخابرات ایران ادغام نمائیم .

وی افزود: مشترکان شبکه اسپادان در اصفهان با همان شماره‌های قبلی به شبکه مخابرات ایران می‌پیوندند.

به گزارش ایتنا، وی تصریح کرد: به دنبال تصمیم اپراتور مالزیایی آگزیاتا مبنی بر فروش ۴۹ درصد سهام خود در اپراتور منطقه‌ای اصفهان، شرکت مخابرات ایران با خرید این سهم، شبکه اپراتوری اسپادان را با شبکه خود ادغام می‌کند.

فیضی همچنین در خصوص ارائه سرویس اینترنت پرسرعت بی‌سیم وایمکس توسط اسپادان گفت: مخابرات ایران در عرصه ارائه وایمکس در اصفهان ورود خواهد کرد .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان با با تاکید براینکه براساس مفاد مندرج در پروانه این شرکت، وضعیت اپراتور اسپادان باید تعیین تکلیف می‌شد، در مورد وضعیت مشترکان این اپراتور و تکلیف شماره های واگذارشده آن گفت: مشترکان این اپراتور با همان شرایط گذشته در شبکه مخابرات ایران فعال خواهند بود و کیفیت سرویس‌دهی به آنها به مراتب بهتر خواهد شد اما شماره‌های آنها تغییری نخواهد یافت.
گروه خبری GSM: در صورت مالکیت صد در صدی شرکت مخابرات ایران، کیفیت سرویس‌های اسپادان افزایش می‌یابد.

مهندس صابر فیضی ، با اشاره به تصمیم این شرکت برای خرید ۴۹ درصد از سهام شرکت مخابراتی اسپادان اظهار داشت: براساس تکلیف مندرج در پروانه شرکت مخابرات ایران ، بنا داریم شبکه اپراتور موبایل اسپادان را با شبکه شرکت مخابرات ایران ادغام نمائیم .

وی افزود: مشترکان شبکه اسپادان در اصفهان با همان شماره‌های قبلی به شبکه مخابرات ایران می‌پیوندند.

به گزارش ایتنا، وی تصریح کرد: به دنبال تصمیم اپراتور مالزیایی آگزیاتا مبنی بر فروش ۴۹ درصد سهام خود در اپراتور منطقه‌ای اصفهان، شرکت مخابرات ایران با خرید این سهم، شبکه اپراتوری اسپادان را با شبکه خود ادغام می‌کند.

فیضی همچنین در خصوص ارائه سرویس اینترنت پرسرعت بی‌سیم وایمکس توسط اسپادان گفت: مخابرات ایران در عرصه ارائه وایمکس در اصفهان ورود خواهد کرد .

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان با با تاکید براینکه براساس مفاد مندرج در پروانه این شرکت، وضعیت اپراتور اسپادان باید تعیین تکلیف می‌شد، در مورد وضعیت مشترکان این اپراتور و تکلیف شماره های واگذارشده آن گفت: مشترکان این اپراتور با همان شرایط گذشته در شبکه مخابرات ایران فعال خواهند بود و کیفیت سرویس‌دهی به آنها به مراتب بهتر خواهد شد اما شماره‌های آنها تغییری نخواهد یافت.


  18 فروردین 1390
0 نظر
2.00
  7 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری