سرویس خبر
19 خرداد 1389 ساعت 09:30
2 نظر

 

118 و دریافت آبونمان برای ثبت شماره مشاغل

گروه خبری GSM: برای ثبت شماره مشاغل در 118 آبونمان دریافت می‌شود...

گروه خبری GSM:مدیرکلخدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران گفت: صاحبان مشاغل برای ثبت تلفن ثابت خودبر روی مرکز 118 باید آبونمان پرداخت کنند.

به گزارش موبنا، «عباسآزاد» با اشاره به ثبت شماره مشاغل بر روی سامانه 118 اظهار داشت: هزینه ثبت شماره تلفن مشاغل در سامانه 118 به صورتماهانه در تهران برابر با 500 پالس و درشهرهای بزرگ  300 پالس، در شهرهای متوسط 200پالس و در سایر نقاط کشور 100 پالس است.
وی ادامه داد: این هزینه درهردوره بررویقبض تلفن همراه مشترک  اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مکاتبات با صاحبانمشاغل برای ثبت تلفن ثابت آنها در سامانه 118 آغاز شده است، ادامه داد: تا دو ماهآینده تمامی مکاتبات به پایان خواهد رسید.

آزاد تصریح کرد: با اجرای این طرحشمار بسیاری ازصاحبان مشاغل خواستار حذف شماره تلفن خود از 118 بودند. وی گفت:پیش‌بینی می‌شود تقاضای ثبت شماره تلفن مشاغل در سامانه 118 پس از دو ماه افزایشیابد.

 به گزارش موبنا از سال 1337 اطلاعات تلفنی راه‌اندازی شد؛ در آن زمان ناماطلاعات تلفنی صفر هشت بود. پیش از این مسئولان شرکت مخابرات استان تهران اعلامکردند که در یک روز به طور میانگین 700 هزار تماس با این سامانه صورت می‌گیرد.

سه دقیقه تماس با سامانه 118 معادل یک پالس تلفن شهری به مبلغ 7/44 ریال بهحساب مشترک منظور می‌شود.

گروه خبری GSM:مدیرکلخدمات مخابراتی شرکت مخابرات استان تهران گفت: صاحبان مشاغل برای ثبت تلفن ثابت خودبر روی مرکز 118 باید آبونمان پرداخت کنند.

به گزارش موبنا، «عباسآزاد» با اشاره به ثبت شماره مشاغل بر روی سامانه 118 اظهار داشت: هزینه ثبت شماره تلفن مشاغل در سامانه 118 به صورتماهانه در تهران برابر با 500 پالس و درشهرهای بزرگ  300 پالس، در شهرهای متوسط 200پالس و در سایر نقاط کشور 100 پالس است.
وی ادامه داد: این هزینه درهردوره بررویقبض تلفن همراه مشترک  اضافه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مکاتبات با صاحبانمشاغل برای ثبت تلفن ثابت آنها در سامانه 118 آغاز شده است، ادامه داد: تا دو ماهآینده تمامی مکاتبات به پایان خواهد رسید.

آزاد تصریح کرد: با اجرای این طرحشمار بسیاری ازصاحبان مشاغل خواستار حذف شماره تلفن خود از 118 بودند. وی گفت:پیش‌بینی می‌شود تقاضای ثبت شماره تلفن مشاغل در سامانه 118 پس از دو ماه افزایشیابد.

 به گزارش موبنا از سال 1337 اطلاعات تلفنی راه‌اندازی شد؛ در آن زمان ناماطلاعات تلفنی صفر هشت بود. پیش از این مسئولان شرکت مخابرات استان تهران اعلامکردند که در یک روز به طور میانگین 700 هزار تماس با این سامانه صورت می‌گیرد.

سه دقیقه تماس با سامانه 118 معادل یک پالس تلفن شهری به مبلغ 7/44 ریال بهحساب مشترک منظور می‌شود.  19 خرداد 1389
2 نظر
0.00
  0 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری