تست همراه اول

سرویس خبر
31 تیر 1387 ساعت 16:51
2 نظر

 

امکان انتقال اعتبار بین مشترکان ایرانسل

گروه خبری GSM:با راه اندازی سرویس جدید "خط به خط"، برای نخستین بار در کشور امکان انتقال اعتبار بین مشترکان شبکه تلفن همراه ایرانسل فراهم شد.

گروه خبری GSM:با راه اندازی سرویس جدید "خط به خط"، برای نخستین بار در کشور امکان انتقال اعتبار بین مشترکان شبکه تلفن همراه ایرانسل فراهم شد.

 

به گزارش روابط عمومی ایرانسل از اول مرداد ماه مشترکان سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل می‌توانند در هر لحظه و هر کجا از اعتبار موجود در سیم کارت خود برای سایر مشترکان سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل شارژ بفرستند و یا صورتحساب سیم کارت دایمی ایرانسل دیگران را پرداخت کنند.

 

بنابر این گزارش آغاز راه‌اندازی این سرویس جدید که برای نخستین بار در کشور عرضه شده است همراه با یک دوره آزمایشی یک ماهه از اول مرداد تا اول شهریور سال جاری خواهد بود.

 

مشترکان سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل برای انتقال اعتبار از خط خود کافی است طی یک پیام کوتاه که در آن به ترتیب شماره دریافت کننده اعتبار، مبلغ اعتبار مورد نظر (به ریال) و شماره رمز 5 تا 8 رقمی را از چپ  به راست با علامت ":" بین آنها و بدون فاصله نوشته و از خط ایرانسل خود به شماره 1112 ارسال کنند.

 

به عنوان نمونه برای انتقال مبلغ 10000 ریال به شماره 09351234567 با رمز 12345678 کافی است متن ذیل طی یک پیام کوتاه به 1112 ارسال شود:

09351234567:10000:12345678

 

به این ترتیب، درصورتیکه دریافت‌کننده اعتبار، مشترک سیم کارت اعتباری باشد، مبلغ ارسال شده به شارژ سیم کارت وی اضافه می‌شود و درصورتیکه دریافت‌کننده اعـتبار، دارنده سیم کارت دائمی باشد، تا میزان اعتبار ارسال شده از صورتحساب او تسویه می‌شود. به عبارت دیگر، مشترکان ایرانسل با یک پیام کوتاه می‌توانند سیم کارت اعتباری فرد دیگری را شارژ یا صورتحساب سیم کارت دایمی سایر مشترکان را پرداخت کنند.

 

پس از ارسال اعتبار، یك پیام كوتاه به گیرنده و فرستنده ارسال می‌شود كه در آن تاریخ و ساعت تراكنش، شماره گیرنده و فرستنده و مقدار اعتبار اعلام می‌شود.

 

رمز ورود باید در همان نخستین باری که مشترک با استفاده از این سرویس اقدام به ارسال اعتبار می‌کند، تعیین شود. به عنوان مثال با ارسال پیام کوتاهی با محتوای 09351234567:2000:12345678 به شماره 1112 مبلغ 2000 ریال به سیم کارت شماره 09351234567 منتقل می‌شود و رمز سرویس خط به خط مشترک ارسال‌کننده هم عدد 12345678 ذخیره می‌شود.

 

در صورت نیاز مشتركان می‌توانند رمز سرویس خط به خط خود را با ارسال پیام کوتاهی مبتنی بر فرمت تکرار رمز جدید:رمز جدید:رمز قدیمیPIN :  به شماره 1112 تغییر دهند. به عنوان مثال با ارسال متن PIN:12345678:55555:55555 به شماره 1112 از این پس شماره رمز سرویس خط به خط فرستنده از 12345678 به 55555 تغییر داده شده است و برای ادامه استفاده از سرویس خط به خط می‌باید از رمز جدید استفاده شود.

 

براساس این گزارش شماره رمز 5 تا 8 رقمی انتخابی در حکم تضمین امنیت هر تراکنش است. لذا لازم است مشترکان مراقبت‌های لازم را در این خصوص اعمال کنند. همچنین در صورتیکه 3 مرتبه دستور خط به خط با رمز اشتباه ارسال شود، این سرویس برای مشترک مسدود شده و برای فعال‌سازی مجدد آن می‌بایست مشترک با مرکز خدمات مشترکان ایرانسل تماس بگیرد.

 

کمترین حد مجاز برای انتقال اعتبار در هر تراکنش با استفاده از سرویس خط به خط ایرانسل 1000 ریال و بیشترین حد مجاز آن 10 هزار ریال است. سقف انتقال روزانه اعتبار با استفاده از این سرویس 50 هزار ریال و در هر ماه 100 هزار ریال برای هر یک از مشترکان ایرانسل تعیین شده است.

 

در حال حاضر به ازای هر بار استفاده از سرویس خط به خط ایرانسل مبلغ 500 ریال کارمزد از اعتبار موجود در حساب فرستنده اعتبار کسر می‌شود.

 

برای اطلاعات بیشتر در خصوص سرویس خط به خط ایرانسل و نحوه تعیین و تغییر رمز عبور به www.Irancell.ir مراجعه کنید.

گروه خبری GSM:با راه اندازی سرویس جدید "خط به خط"، برای نخستین بار در کشور امکان انتقال اعتبار بین مشترکان شبکه تلفن همراه ایرانسل فراهم شد.

 

به گزارش روابط عمومی ایرانسل از اول مرداد ماه مشترکان سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل می‌توانند در هر لحظه و هر کجا از اعتبار موجود در سیم کارت خود برای سایر مشترکان سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل شارژ بفرستند و یا صورتحساب سیم کارت دایمی ایرانسل دیگران را پرداخت کنند.

 

بنابر این گزارش آغاز راه‌اندازی این سرویس جدید که برای نخستین بار در کشور عرضه شده است همراه با یک دوره آزمایشی یک ماهه از اول مرداد تا اول شهریور سال جاری خواهد بود.

 

مشترکان سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل برای انتقال اعتبار از خط خود کافی است طی یک پیام کوتاه که در آن به ترتیب شماره دریافت کننده اعتبار، مبلغ اعتبار مورد نظر (به ریال) و شماره رمز 5 تا 8 رقمی را از چپ  به راست با علامت ":" بین آنها و بدون فاصله نوشته و از خط ایرانسل خود به شماره 1112 ارسال کنند.

 

به عنوان نمونه برای انتقال مبلغ 10000 ریال به شماره 09351234567 با رمز 12345678 کافی است متن ذیل طی یک پیام کوتاه به 1112 ارسال شود:

09351234567:10000:12345678

 

به این ترتیب، درصورتیکه دریافت‌کننده اعتبار، مشترک سیم کارت اعتباری باشد، مبلغ ارسال شده به شارژ سیم کارت وی اضافه می‌شود و درصورتیکه دریافت‌کننده اعـتبار، دارنده سیم کارت دائمی باشد، تا میزان اعتبار ارسال شده از صورتحساب او تسویه می‌شود. به عبارت دیگر، مشترکان ایرانسل با یک پیام کوتاه می‌توانند سیم کارت اعتباری فرد دیگری را شارژ یا صورتحساب سیم کارت دایمی سایر مشترکان را پرداخت کنند.

 

پس از ارسال اعتبار، یك پیام كوتاه به گیرنده و فرستنده ارسال می‌شود كه در آن تاریخ و ساعت تراكنش، شماره گیرنده و فرستنده و مقدار اعتبار اعلام می‌شود.

 

رمز ورود باید در همان نخستین باری که مشترک با استفاده از این سرویس اقدام به ارسال اعتبار می‌کند، تعیین شود. به عنوان مثال با ارسال پیام کوتاهی با محتوای 09351234567:2000:12345678 به شماره 1112 مبلغ 2000 ریال به سیم کارت شماره 09351234567 منتقل می‌شود و رمز سرویس خط به خط مشترک ارسال‌کننده هم عدد 12345678 ذخیره می‌شود.

 

در صورت نیاز مشتركان می‌توانند رمز سرویس خط به خط خود را با ارسال پیام کوتاهی مبتنی بر فرمت تکرار رمز جدید:رمز جدید:رمز قدیمیPIN :  به شماره 1112 تغییر دهند. به عنوان مثال با ارسال متن PIN:12345678:55555:55555 به شماره 1112 از این پس شماره رمز سرویس خط به خط فرستنده از 12345678 به 55555 تغییر داده شده است و برای ادامه استفاده از سرویس خط به خط می‌باید از رمز جدید استفاده شود.

 

براساس این گزارش شماره رمز 5 تا 8 رقمی انتخابی در حکم تضمین امنیت هر تراکنش است. لذا لازم است مشترکان مراقبت‌های لازم را در این خصوص اعمال کنند. همچنین در صورتیکه 3 مرتبه دستور خط به خط با رمز اشتباه ارسال شود، این سرویس برای مشترک مسدود شده و برای فعال‌سازی مجدد آن می‌بایست مشترک با مرکز خدمات مشترکان ایرانسل تماس بگیرد.

 

کمترین حد مجاز برای انتقال اعتبار در هر تراکنش با استفاده از سرویس خط به خط ایرانسل 1000 ریال و بیشترین حد مجاز آن 10 هزار ریال است. سقف انتقال روزانه اعتبار با استفاده از این سرویس 50 هزار ریال و در هر ماه 100 هزار ریال برای هر یک از مشترکان ایرانسل تعیین شده است.

 

در حال حاضر به ازای هر بار استفاده از سرویس خط به خط ایرانسل مبلغ 500 ریال کارمزد از اعتبار موجود در حساب فرستنده اعتبار کسر می‌شود.

 

برای اطلاعات بیشتر در خصوص سرویس خط به خط ایرانسل و نحوه تعیین و تغییر رمز عبور به www.Irancell.ir مراجعه کنید.  31 تیر 1387
2 نظر
3.67
  3 رای

نظرات کاربران

در حال بارگذاری