تست همراه اول

سرویس خبر
14 بهمن 1392 ساعت 11:49
13 نظر

 

قیمت امروز گوشیهای ال جی

مدلگارانتیرنگحافظه داخلیقیمت
LG G Flexنداردمشکی --2.290.000
G2داردمشکی 32 GB1.690.000
سفید16 GB1.550.000
مشکی 16 GB
Optimus G proداردسفید32 GB1.430.000
مشکی 32 GB
Nexus 5داردمشکی 16 GB1.420.000
Nexus 4 E960داردمشکی 16 GB1.045.000
Optimus L9 P768داردمشکی 4 GB705.000
Optimus L7 II P713داردمشکی 4 GB570.000
سفید4 GB
Optimus L7 II Dualداردمشکی --579.000
Optimus L5 II E450داردمشکی 4 GB414.000
Optimus L5 II Dualداردمشکی --422.000
Optimus L4 IIداردمشکی 4 GB325.000
Optimus L3 II Dualداردسفید--296.000
Optimus L3 IIداردمشکی --287.000
Optimus L3  E400داردمشکی --295.000
G Pro liteداردمشکی 16 GB895.000
Optimus L1 II Dualدارد----241.000
Optimus L1 IIداردسفید4 GB235.000

 
نظرات کاربران

در حال بارگذاری