خانهاخبار

ثبت رکورد طولاني ترين مکالمه تلفن …

ثبت رکورد طولاني ترين مکالمه تلفن همراه در لتونی

گروه خبری GSM: طولانی ترین تماس با تلفن همراه ..

۱۳۹۱/۱/۴
گروه خبری GSM: طولانی ترین تماس با تلفن همراه ، توسط زوجی لتونیایی به ثبت رسید.

به گزارش واحد مرکزی خبر از ویلنیوس ، این مکالمه تلفنی 54 ساعت و 5 دقیقه با اپراتور تلفن همراه لیتوانی Tele 2 انجام شده است که جایزه ای 15 هزار لیتاسی را برای این زوج پرحرف به همراه داشته است.
پیش از این، طولانی ترین مکالمه تلفنی با 43 ساعت، 8 دقیقه و 55 ثانیه از آن دو سوئیسی بود که در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است.

هر چند این دو زوج تصمیم داشتند تا مکالمه تلفنی خود را همچنان ادامه دهند ،اما پزشکان ناظر بر این مکالمه طولانی به جهت به خطر افتادن احتمالی سلامتی دو شرکت کننده مانع از ادامه گفتگوی آنان شدند.
قرار است تا در مراسمی نام این دو زوج لتونیایی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود.
گروه خبری GSM: طولانی ترین تماس با تلفن همراه ، توسط زوجی لتونیایی به ثبت رسید.

به گزارش واحد مرکزی خبر از ویلنیوس ، این مکالمه تلفنی 54 ساعت و 5 دقیقه با اپراتور تلفن همراه لیتوانی Tele 2 انجام شده است که جایزه ای 15 هزار لیتاسی را برای این زوج پرحرف به همراه داشته است.
پیش از این، طولانی ترین مکالمه تلفنی با 43 ساعت، 8 دقیقه و 55 ثانیه از آن دو سوئیسی بود که در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است.

هر چند این دو زوج تصمیم داشتند تا مکالمه تلفنی خود را همچنان ادامه دهند ،اما پزشکان ناظر بر این مکالمه طولانی به جهت به خطر افتادن احتمالی سلامتی دو شرکت کننده مانع از ادامه گفتگوی آنان شدند.
قرار است تا در مراسمی نام این دو زوج لتونیایی در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود.