خانهاخبار

افزايش تعرفه مكالمات تلفن همراه، آ…

افزايش تعرفه مكالمات تلفن همراه، آري يا خير؟

گروه خبری GSM: با توجه به بحث‌هایی كه انجام شده ..

۱۳۹۰/۱۲/۱۳
گروه خبری GSM: با توجه به بحث‌هایی كه انجام شده، بعید به نظر می‌رسد تعرفه‌های مكالمات تلفن همراه افزایش یابد زیرا این تعرفه‌ها در جهان هم در حال كاهش است.

لطف‌الله سبوحی - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار كرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد و مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

وی در ادامه تاكید كرد: به ویژه در زمینه تلفن همراه هرگونه افزایش قیمتی كه مطرح شود، كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمی‌پذیرد و به اعتقاد من شدنی نیست اما اپراتورها حق دارند هرگونه درخواستی كه در این زمینه دارند را به ما ارائه كنند.
گروه خبری GSM: با توجه به بحث‌هایی كه انجام شده، بعید به نظر می‌رسد تعرفه‌های مكالمات تلفن همراه افزایش یابد زیرا این تعرفه‌ها در جهان هم در حال كاهش است.

لطف‌الله سبوحی - معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار كرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هیچ برنامه‌ای در این زمینه ندارد و مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

وی در ادامه تاكید كرد: به ویژه در زمینه تلفن همراه هرگونه افزایش قیمتی كه مطرح شود، كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمی‌پذیرد و به اعتقاد من شدنی نیست اما اپراتورها حق دارند هرگونه درخواستی كه در این زمینه دارند را به ما ارائه كنند.