خانهاخبار

تغییر در استراتژی ساخت گوشی هوشمند…

تغییر در استراتژی ساخت گوشی هوشمند توسط شرکت های HTC، RIM، سوني و موتورولا

گروه خبری GSM: شرکت های بزرگ تولیدکننده تلفن همراه ..

۱۳۹۰/۱۰/۲۸
گروه خبری GSM: شرکت های بزرگ تولیدکننده تلفن همراه به پیروی از اپل قصد دارند تعداد گوشی های تولید سالانه خود را کاهش دهند.

به گزارش موبنا، با توجه به تولید شرکت اپل که در ساخت گوشی تلفن همراه فقط یک مدل تولید می کند، شرکت های HTC، RIM، سونی و موتورولا قصد دارند تعداد مدل گوشی هایی را که سالانه تولید می کنند همانند این شرکت آمریکایی کاهش دهند.

گفتنی است شرکت های مذکور به این نتیجه رسیده اند که تمرکز بر چند مدل محدود موفقیت آنها را بیشتر تضمین می کند.

بر اساس این گزارش، شرکت های HTC، RIM، سونی و موتورولا در نظر دارند منابع و بازاریابی خود را به‌جای پر كردن بازار با مدل های مختلف، بر مدل‌های معینی متمركز كنند.
گروه خبری GSM: شرکت های بزرگ تولیدکننده تلفن همراه به پیروی از اپل قصد دارند تعداد گوشی های تولید سالانه خود را کاهش دهند.

به گزارش موبنا، با توجه به تولید شرکت اپل که در ساخت گوشی تلفن همراه فقط یک مدل تولید می کند، شرکت های HTC، RIM، سونی و موتورولا قصد دارند تعداد مدل گوشی هایی را که سالانه تولید می کنند همانند این شرکت آمریکایی کاهش دهند.

گفتنی است شرکت های مذکور به این نتیجه رسیده اند که تمرکز بر چند مدل محدود موفقیت آنها را بیشتر تضمین می کند.

بر اساس این گزارش، شرکت های HTC، RIM، سونی و موتورولا در نظر دارند منابع و بازاریابی خود را به‌جای پر كردن بازار با مدل های مختلف، بر مدل‌های معینی متمركز كنند.