خانهاخبار

سنگاپور به سربازان خود آیفون می ده…

سنگاپور به سربازان خود آیفون می دهد!

گروه خبری GSM: شرکت‌های مخابراتی در سنگاپور ..

۱۳۹۰/۱۰/۲۸
گروه خبری GSM: شرکت‌های مخابراتی در سنگاپور در حال رایزنی با اپل هستند تا بتوانند جدیدترین گوشی آی‌فون را بدون دوربین در اختیار ارتش این کشور قرار دهند.

به گزارش موبنا، بسیاری از کشورها به کارمندان دولتی اجازه استفاده از گوشی های دوربین دار را نمی دهند و سنگاپور هم در رده کشورهایی قرار می گیرد که استفاده از تلفن های همراه مجهز به دوربین در ارگان های نظامی ممنوع است. از این رو اپراتورهای بی‌سیم در این کشور با اپل وارد مذاکره شده اند که نسخه ای از گوشی آی‌فون را بدون دوربین در اختیار پرسنل نظامی قرار دهند.

پیش بینی می شود در این گوشی همچنین قابلیت های دیگری مثل سیستم مکان‌یابی پیشرفته و نرم افزارهای امنیتی جهت کاربردهای نظامی اضافه شود.

به این ترتیب سربازان سنگاپوری از این امکان برخوردارند که از ویژگی های بیشمار گوشی آی‌فون در جهت عملیات نظامی بهره ببرند.
گروه خبری GSM: شرکت‌های مخابراتی در سنگاپور در حال رایزنی با اپل هستند تا بتوانند جدیدترین گوشی آی‌فون را بدون دوربین در اختیار ارتش این کشور قرار دهند.

به گزارش موبنا، بسیاری از کشورها به کارمندان دولتی اجازه استفاده از گوشی های دوربین دار را نمی دهند و سنگاپور هم در رده کشورهایی قرار می گیرد که استفاده از تلفن های همراه مجهز به دوربین در ارگان های نظامی ممنوع است. از این رو اپراتورهای بی‌سیم در این کشور با اپل وارد مذاکره شده اند که نسخه ای از گوشی آی‌فون را بدون دوربین در اختیار پرسنل نظامی قرار دهند.

پیش بینی می شود در این گوشی همچنین قابلیت های دیگری مثل سیستم مکان‌یابی پیشرفته و نرم افزارهای امنیتی جهت کاربردهای نظامی اضافه شود.

به این ترتیب سربازان سنگاپوری از این امکان برخوردارند که از ویژگی های بیشمار گوشی آی‌فون در جهت عملیات نظامی بهره ببرند.