خانهاخبار

ارسال پيامك از تلفن ثابت به همراه …

ارسال پيامك از تلفن ثابت به همراه اول ممكن شد

گروه خبری GSM: مدیر عامل شركت مخابرات استان تهران ..

۱۳۹۰/۱۰/۵
گروه خبری GSM: مدیر عامل شركت مخابرات استان تهران گفت: سرویس‌های عمومی مثل تعرفه پالس تلفن ثابت یا همراه مشمول كنترل شدید دستگاه‌های نظارتی هستند.

محمد روح‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار كرد: تعرفه یكسری خدمات در مخابرات با توجه به موارد مختلفی تغییر می‌كنند، مثل كابل اختصاصی كه تعرفه آن تابع قانون كار، حداقل حقوق و یا ضرایبی است كه شهرداری اعمال می‌كند؛ بنابراین با توجه به این‌كه این تعرفه‌ها هر سال تغییر می‌كنند، تعرفه این سرویس‌ها هم تغییر می‌یابد و هیچ مرجع نظارتی نیز به این موضوع ورود نكرده است.

او افزود: اما سرویس‌های عمومی مثل تعرفه پالس تلفن ثابت یا همراه مشمول كنترل شدید دستگاه‌های نظارتی هستند كه اگر دستگاه نظارتی هر تغییری را اعلام كند ما مجبور به اعمال آن تعرفه هستیم.

وی با بیان اینكه ارسال پیامك از تلفن ثابت برقرار شده است اظهار كرد: با یك شركت هم در تهران در این زمینه قرار‌داد بسته‌ایم كه بازاریابی‌ و گسترش سرویس را انجام می‌دهد.

وی افزود: سرویس ارسال پیامك از تلفن ثابت به ترمینال نیاز دارد كه از شما سفارش گرفته و از گیت ثابت به ثابت و یا به سمت گیت‌های موبایل ارسال می‌كند؛ ما در حال حاضر با همراه اول قرار‌داد داریم و بین همراه اول و ثابت امكان مبادله پیامك وجود دارد.

مدیر عامل مخابرات استان تهران در ادامه گفت: این امكان هنوز با اپراتور‌های دیگر برقرار نشده ولی مشغول مذاكره هستیم.
گروه خبری GSM: مدیر عامل شركت مخابرات استان تهران گفت: سرویس‌های عمومی مثل تعرفه پالس تلفن ثابت یا همراه مشمول كنترل شدید دستگاه‌های نظارتی هستند.

محمد روح‌اللهی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار كرد: تعرفه یكسری خدمات در مخابرات با توجه به موارد مختلفی تغییر می‌كنند، مثل كابل اختصاصی كه تعرفه آن تابع قانون كار، حداقل حقوق و یا ضرایبی است كه شهرداری اعمال می‌كند؛ بنابراین با توجه به این‌كه این تعرفه‌ها هر سال تغییر می‌كنند، تعرفه این سرویس‌ها هم تغییر می‌یابد و هیچ مرجع نظارتی نیز به این موضوع ورود نكرده است.

او افزود: اما سرویس‌های عمومی مثل تعرفه پالس تلفن ثابت یا همراه مشمول كنترل شدید دستگاه‌های نظارتی هستند كه اگر دستگاه نظارتی هر تغییری را اعلام كند ما مجبور به اعمال آن تعرفه هستیم.

وی با بیان اینكه ارسال پیامك از تلفن ثابت برقرار شده است اظهار كرد: با یك شركت هم در تهران در این زمینه قرار‌داد بسته‌ایم كه بازاریابی‌ و گسترش سرویس را انجام می‌دهد.

وی افزود: سرویس ارسال پیامك از تلفن ثابت به ترمینال نیاز دارد كه از شما سفارش گرفته و از گیت ثابت به ثابت و یا به سمت گیت‌های موبایل ارسال می‌كند؛ ما در حال حاضر با همراه اول قرار‌داد داریم و بین همراه اول و ثابت امكان مبادله پیامك وجود دارد.

مدیر عامل مخابرات استان تهران در ادامه گفت: این امكان هنوز با اپراتور‌های دیگر برقرار نشده ولی مشغول مذاكره هستیم.