خانهاخبار

ارائه یک فناوری جدید برای افزایش ع…

ارائه یک فناوری جدید برای افزایش عمر باطری تلفن های هوشمند تا 44 درصد

گروه خبری GSM: این فناوری E-MiLi نام دارد و می‌تواند به صورت پویا ..

۱۳۹۰/۶/۲۷
گروه خبری GSM: یکی از دانشجویان دانشگاه میشیگان آمریکا به همراه استاد خود «کانگ شین» فناوری جدیدی ارایه کرده است که می‌تواند بر پایه سیستم Wi-Fi عمر باتری را در گوشی‌های هوشمند افزایش دهد.

به گزارش فارس، این فناوری E-MiLi نام دارد و می‌تواند به صورت پویا سرعت شبکه Wi-Fi را به طور متناوب کاهش دهد و آن را به یک‌شانزدهم سرعت استاندارد تعریف شده برساند و تن‌ها
زمانی که اطلاعات از طریق این شبکه ارسال و دریافت می‌شود، شبکه مذکور را فعال کند.

این سیستم عمر باتری را در گوشی‌های هوشمند و انواع دستگاه‌های الکترونیکی همراه به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.

این روش جدید می‌تواند برای بخش‌هایی از گوشی هوشمند که وظیفه دریافت پیام را برعهده دارند نیز به کار گرفته شود تا فقط در هنگامی که اطلاعات رد و بدل می‌شوند این بخش‌ها فعال شوند و در مواقع دیگر این بخش‌ها به حالت آماده‌باش دربیایند تا انرژی در آن‌ها مصرف نشود.

این دانشجو به همراه پروفسور خود در این‌باره توضیح داده است که این روش می‌تواند عمر باتری موجود در گوشی‌های هوشمند و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی همراه را در حالت عادی تا ۴۴ درصد افزایش دهد.
گروه خبری GSM: یکی از دانشجویان دانشگاه میشیگان آمریکا به همراه استاد خود «کانگ شین» فناوری جدیدی ارایه کرده است که می‌تواند بر پایه سیستم Wi-Fi عمر باتری را در گوشی‌های هوشمند افزایش دهد.

به گزارش فارس، این فناوری E-MiLi نام دارد و می‌تواند به صورت پویا سرعت شبکه Wi-Fi را به طور متناوب کاهش دهد و آن را به یک‌شانزدهم سرعت استاندارد تعریف شده برساند و تن‌ها
زمانی که اطلاعات از طریق این شبکه ارسال و دریافت می‌شود، شبکه مذکور را فعال کند.

این سیستم عمر باتری را در گوشی‌های هوشمند و انواع دستگاه‌های الکترونیکی همراه به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.

این روش جدید می‌تواند برای بخش‌هایی از گوشی هوشمند که وظیفه دریافت پیام را برعهده دارند نیز به کار گرفته شود تا فقط در هنگامی که اطلاعات رد و بدل می‌شوند این بخش‌ها فعال شوند و در مواقع دیگر این بخش‌ها به حالت آماده‌باش دربیایند تا انرژی در آن‌ها مصرف نشود.

این دانشجو به همراه پروفسور خود در این‌باره توضیح داده است که این روش می‌تواند عمر باتری موجود در گوشی‌های هوشمند و دیگر دستگاه‌های الکترونیکی همراه را در حالت عادی تا ۴۴ درصد افزایش دهد.