خانهاخبار

کنفرانس خبری مشترک نوکیا و مایکروس…

کنفرانس خبری مشترک نوکیا و مایکروسافت در 17 اوت درباره چیست؟!

گروه خبری GSM: به نظر میرسد شرکت نوکیا و مایکروسافت ..

۱۳۹۰/۵/۱۲
گروه خبری GSM: به نظر میرسد شرکت نوکیا و مایکروسافت برنامه های ویژه ای برای روز ۱۷ ام این ماه میلادی دارند. چرا که قرار است یک میهمانی و کنفرانس خبری مشترک برگزار کنند. ‏

بنابر گزارش نارنجی، هنوز خبری وجود ندارد که در این مراسم قرار است چه اتفاقی بیوفتد اما وعده داده شده که خبرهای هیجان انگیزی در راه است. شاید همزمانی این برنامه با روز شروع یک کنفرانس بازی مشهور در آلمان نشانه های خوبی به همراه داشته باشد. اگر ۱۵ روز دیگر صبر کنید خبرهای مفصل اش را در نارنجی می خوانید. ‏

در کنار این به نظر می رسد ویندوز فون لوگوی جدیدی پیدا کرده است. «نماد ویندوز در یک مربع قرمز» چیزی است که به نظر میرسد باید از این پس به عنوان نماد ویندوز فون بشناسیم. ‏

شما منتظر چه خبری از نوکیا و مایکروسافت هستید؟ ‏
‏‏‏‏
گروه خبری GSM: به نظر میرسد شرکت نوکیا و مایکروسافت برنامه های ویژه ای برای روز ۱۷ ام این ماه میلادی دارند. چرا که قرار است یک میهمانی و کنفرانس خبری مشترک برگزار کنند. ‏

بنابر گزارش نارنجی، هنوز خبری وجود ندارد که در این مراسم قرار است چه اتفاقی بیوفتد اما وعده داده شده که خبرهای هیجان انگیزی در راه است. شاید همزمانی این برنامه با روز شروع یک کنفرانس بازی مشهور در آلمان نشانه های خوبی به همراه داشته باشد. اگر ۱۵ روز دیگر صبر کنید خبرهای مفصل اش را در نارنجی می خوانید. ‏

در کنار این به نظر می رسد ویندوز فون لوگوی جدیدی پیدا کرده است. «نماد ویندوز در یک مربع قرمز» چیزی است که به نظر میرسد باید از این پس به عنوان نماد ویندوز فون بشناسیم. ‏

شما منتظر چه خبری از نوکیا و مایکروسافت هستید؟ ‏
‏‏‏‏