خانهاخبار

۹۰ مرحله جدید به بازی پرندگان خشمگ…

۹۰ مرحله جدید به بازی پرندگان خشمگین افزوده شد!

به گزارشپایگاه اینترنتی pocketnow،شرکت rovio بازی پرندگان خشمگین ..

۱۳۹۰/۵/۱۰
به گزارشپایگاه اینترنتی pocketnow،شرکت rovio بازی پرندگان خشمگین برای ویندزو فون ۷ را که تحت Xbox Live عرضه کرده بود با مراحل جدید بروز کرد.

بنابر گزارش فارنت، این بازی که در حدود یک ماه قبل برای ویندوز فون  ۷ منتشر شده است  در حدود ۱۳۵ مرحله جدال با خوک‌ها در نسخه فداشت  که از بستر آیفون که دارای ۲۲۵ مرحله بود در حدود ۹۰ مرحله کمتر داشت که در بروز رسانی اخیر به آن اضافه شده است.

شرکت رویو با این بروز رسانی نشان داد که بسیار علاقند است تا این بازی را بر روی بستر ویندوز فون ۷ مانند بستر اندروید و آیفون ارتقاء و توسعه دهد و به نوعی برای خود بازار جدیدی بر روی این بستر نوپا دست و پا کند.
به گزارشپایگاه اینترنتی pocketnow،شرکت rovio بازی پرندگان خشمگین برای ویندزو فون ۷ را که تحت Xbox Live عرضه کرده بود با مراحل جدید بروز کرد.

بنابر گزارش فارنت، این بازی که در حدود یک ماه قبل برای ویندوز فون  ۷ منتشر شده است  در حدود ۱۳۵ مرحله جدال با خوک‌ها در نسخه فداشت  که از بستر آیفون که دارای ۲۲۵ مرحله بود در حدود ۹۰ مرحله کمتر داشت که در بروز رسانی اخیر به آن اضافه شده است.

شرکت رویو با این بروز رسانی نشان داد که بسیار علاقند است تا این بازی را بر روی بستر ویندوز فون ۷ مانند بستر اندروید و آیفون ارتقاء و توسعه دهد و به نوعی برای خود بازار جدیدی بر روی این بستر نوپا دست و پا کند.