خانهاخبار

رضوانی: اپراتور سوم تاخیر چندانی ن…

رضوانی: اپراتور سوم تاخیر چندانی ندارد

گروه خبری GSM: در حالی که تکنولوژی نسل سوم موبایل ...

۱۳۹۰/۴/۵
گروه خبری GSM: در حالی که تکنولوژی نسل سوم موبایل در برخی کشورهای منطقه راه‌اندازی شده و مردم این مناطق به آن دسترسی دارند، یک مقام سازمان تنظیم مقررات معتقد است که اپراتور سوم تاخیر چندانی ندارد.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با وایمکس نیوز همچنین گفته است: تاخیر اپراتور سوم ارتباطی به اپراتورهای وایمکس ندارد و آنها در زمان مقرر خود (دو سال پس از آغاز فعالیت اپراتور سوم) می‌توانند از قابلیت موبیلیتی این سرویس استفاده کنند. تاخیر راه‌اندازی اپراتور سوم عملا موضوع استفاده از وایمکس موبیلیتی (اینترنت در حال حرکت) را با ابهام روبه‌رو کرده است اما معاون سازمان تنظیم مقررات می‌گوید:‌ اپراتور سوم تاخیر چندانی ندارد و چند ماه وقفه، زمان بسیار قابل توجهی نیست. معاون سازمان تنظیم مقررات همچنین گفت: تاخیر اپراتور سوم ارتباطی به اپراتورهای وایمکس ندارد و وایمکسی‌ها می‌توانند خرداد 92 موبیلیتی وایمکس را به مشترکانشان ارائه کنند. رضوانی گفت: خرداد ماه سال 90 زمان تعیین شده اپراتور سوم برای آغاز واگذاری سیم‌کارت نسل سوم بوده که به تبع آن اپراتورهای وایمکس نیز دو سال بعد از این زمان باید از قابلیت موبیلیتی خود استفاده کنند و تاخیر اپراتور سوم به وایمکسی‌ها مرتبط نمی‌شود.
گروه خبری GSM: در حالی که تکنولوژی نسل سوم موبایل در برخی کشورهای منطقه راه‌اندازی شده و مردم این مناطق به آن دسترسی دارند، یک مقام سازمان تنظیم مقررات معتقد است که اپراتور سوم تاخیر چندانی ندارد.

حسن رضوانی در گفت‌وگو با وایمکس نیوز همچنین گفته است: تاخیر اپراتور سوم ارتباطی به اپراتورهای وایمکس ندارد و آنها در زمان مقرر خود (دو سال پس از آغاز فعالیت اپراتور سوم) می‌توانند از قابلیت موبیلیتی این سرویس استفاده کنند. تاخیر راه‌اندازی اپراتور سوم عملا موضوع استفاده از وایمکس موبیلیتی (اینترنت در حال حرکت) را با ابهام روبه‌رو کرده است اما معاون سازمان تنظیم مقررات می‌گوید:‌ اپراتور سوم تاخیر چندانی ندارد و چند ماه وقفه، زمان بسیار قابل توجهی نیست. معاون سازمان تنظیم مقررات همچنین گفت: تاخیر اپراتور سوم ارتباطی به اپراتورهای وایمکس ندارد و وایمکسی‌ها می‌توانند خرداد 92 موبیلیتی وایمکس را به مشترکانشان ارائه کنند. رضوانی گفت: خرداد ماه سال 90 زمان تعیین شده اپراتور سوم برای آغاز واگذاری سیم‌کارت نسل سوم بوده که به تبع آن اپراتورهای وایمکس نیز دو سال بعد از این زمان باید از قابلیت موبیلیتی خود استفاده کنند و تاخیر اپراتور سوم به وایمکسی‌ها مرتبط نمی‌شود.