خانهاخبار

با گذشت بيش از يك هفته، اختلال در …

با گذشت بيش از يك هفته، اختلال در خطوط اعتباري و دائمی همراه اول ادامه دارد

گروه خبری GSM: با گذشت بیش از یك هفته از بروز اختلال ...

۱۳۹۰/۳/۱۸
گروه خبری GSM: با گذشت بیش از یك هفته از بروز اختلال در برخی خطوط اعتباری و كد‌های دائمی 5، 7 و 8 همراه اول؛ اختلال خطوط اعتباری همچنان ادامه دارد.

به گزارش فارس، از روز دوشنبه هفته گذشته تعدادی از سیم‌كارت‌های دائمی و اعتباری همراه اول با اختلال مواجه شده است.
براساس این گزارش این اختلال به صورت شناخته نشدن و از دسترس خارج شدن سیم‌كارت بروز می‌كند و مشترك پس از قرار دادن سیم‌كارت در گوشی با پیغام «سیم ‌كارت دارای اعتبار نیست» مواجه می‌شود.

بنابراین گزارش، این اختلال از روز دوشنبه هفته گذشته بروز كرده و تاكنون ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، یكی از دفاتر امور مشتركان همراه اول در این رابطه اینطور توضیح داد كه: این اختلال مربوط به شبكه همراه اول است و مشكل از سیم‌كارت‌ها نیست.

وی گفت: از چند روز گذشته برخی خطوط دائمی همراه اول با كد 8 و 7 و 5 و برخی خطوط اعتباری این اپراتور با اختلال مواجه شده است.

این مدیر دفتر امور مشتركان همراه اول ادامه داد: اختلال كدهای دائمی هم اكنون تقریبا برطرف شده، اما اختلال خطوط اعتباری هنوز ادامه دارد.

وی گفت: این اختلال شامل تمام خطوط اعتباری نمی‌شود و برخی از خطوط دچار اختلال شده است.
گروه خبری GSM: با گذشت بیش از یك هفته از بروز اختلال در برخی خطوط اعتباری و كد‌های دائمی 5، 7 و 8 همراه اول؛ اختلال خطوط اعتباری همچنان ادامه دارد.

به گزارش فارس، از روز دوشنبه هفته گذشته تعدادی از سیم‌كارت‌های دائمی و اعتباری همراه اول با اختلال مواجه شده است.
براساس این گزارش این اختلال به صورت شناخته نشدن و از دسترس خارج شدن سیم‌كارت بروز می‌كند و مشترك پس از قرار دادن سیم‌كارت در گوشی با پیغام «سیم ‌كارت دارای اعتبار نیست» مواجه می‌شود.

بنابراین گزارش، این اختلال از روز دوشنبه هفته گذشته بروز كرده و تاكنون ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، یكی از دفاتر امور مشتركان همراه اول در این رابطه اینطور توضیح داد كه: این اختلال مربوط به شبكه همراه اول است و مشكل از سیم‌كارت‌ها نیست.

وی گفت: از چند روز گذشته برخی خطوط دائمی همراه اول با كد 8 و 7 و 5 و برخی خطوط اعتباری این اپراتور با اختلال مواجه شده است.

این مدیر دفتر امور مشتركان همراه اول ادامه داد: اختلال كدهای دائمی هم اكنون تقریبا برطرف شده، اما اختلال خطوط اعتباری هنوز ادامه دارد.

وی گفت: این اختلال شامل تمام خطوط اعتباری نمی‌شود و برخی از خطوط دچار اختلال شده است.