خانهاخبار

احتمال كاهش تعرفه مكالمات همراه اول

احتمال كاهش تعرفه مكالمات همراه اول

گروه خبری GSM: مدیرعامل شركت ارتباطات سیار ایران ...

۱۳۹۰/۳/۵
گروه خبری GSM: مدیرعامل شركت ارتباطات سیار ایران، از امكان كاهش تعرفه مكالمات همراه اول خبر داد .
 
به گزارش ایرنا،'وحید صدوقی'روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا درقم اعلام كرد:با توجه به تاكیدات رهبر معظم انقلاب در سال جهاد اقتصادی مبنی بر صرفه جویی، ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری،شركت ارتباطات سیار نیز تصمیم دارد با درنظرگرفتن منافع سهامداران و ذینفعان،به كاهش هزینه مكالمات مشتركان اقدام كند و در حال حاضر نیز در شرف بررسی و عملی كردن این امر است.

وی به میران و درصد كاهش هزینه مكالمات اشاره نكرد اما كاهش10 درصدی قیمت سیم كارتهای واگذاری را قطعی و اعمال شده عنوان كرد و افزود:این روند ادامه خواهد داشت.

صدوقی وضعیت ارتباطی سیم كارت های همراه اول را خوب ارزیابی كرد و در مورد قطعی تلفن های همراه نیز گفت:براساس شاخص های كیفی استاندارد، میزان قطعی نقاط باید كمتر از 2 درصد باشد كه در زمان حاضر این شاخص در همراه اول كمتر از 5/1 درصد است و از ماه مرداد به كمتر از یك درصد خواهد رسید.

وی گفت: در زمان حاضر 45 میلیون مشترك همراه اول از ضریب نفوذ 57 درصدی این شبكه استفاده می كنند.

صدوقی در باره ورود اپراتور سوم به چرخه فعالیت ارتباطات سیار گفت: از ورود این اپراتور به عنوان یك همكار و در عین حال رقیب استقبال می كنیم.

وی در مورد ودیعه های مشتركین همراه اول نیز گفت: بر اساس تعریف سازمان تنظیم مقررات به ازای این ودیعه ها ما تضمینهایی به مشتركین ارائه می كنیم كه خدمات سرویس رومینگ و استفاده از 85 درصد اعتبار ودیعه ها برای مكالمه در طی دوره دو ماهه، از جمله این تضمینهاست
گروه خبری GSM: مدیرعامل شركت ارتباطات سیار ایران، از امكان كاهش تعرفه مكالمات همراه اول خبر داد .
 
به گزارش ایرنا،'وحید صدوقی'روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا درقم اعلام كرد:با توجه به تاكیدات رهبر معظم انقلاب در سال جهاد اقتصادی مبنی بر صرفه جویی، ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری،شركت ارتباطات سیار نیز تصمیم دارد با درنظرگرفتن منافع سهامداران و ذینفعان،به كاهش هزینه مكالمات مشتركان اقدام كند و در حال حاضر نیز در شرف بررسی و عملی كردن این امر است.

وی به میران و درصد كاهش هزینه مكالمات اشاره نكرد اما كاهش10 درصدی قیمت سیم كارتهای واگذاری را قطعی و اعمال شده عنوان كرد و افزود:این روند ادامه خواهد داشت.

صدوقی وضعیت ارتباطی سیم كارت های همراه اول را خوب ارزیابی كرد و در مورد قطعی تلفن های همراه نیز گفت:براساس شاخص های كیفی استاندارد، میزان قطعی نقاط باید كمتر از 2 درصد باشد كه در زمان حاضر این شاخص در همراه اول كمتر از 5/1 درصد است و از ماه مرداد به كمتر از یك درصد خواهد رسید.

وی گفت: در زمان حاضر 45 میلیون مشترك همراه اول از ضریب نفوذ 57 درصدی این شبكه استفاده می كنند.

صدوقی در باره ورود اپراتور سوم به چرخه فعالیت ارتباطات سیار گفت: از ورود این اپراتور به عنوان یك همكار و در عین حال رقیب استقبال می كنیم.

وی در مورد ودیعه های مشتركین همراه اول نیز گفت: بر اساس تعریف سازمان تنظیم مقررات به ازای این ودیعه ها ما تضمینهایی به مشتركین ارائه می كنیم كه خدمات سرویس رومینگ و استفاده از 85 درصد اعتبار ودیعه ها برای مكالمه در طی دوره دو ماهه، از جمله این تضمینهاست