خانهاخبار

کدام شرکت بهترین کارمندان جهان را …

کدام شرکت بهترین کارمندان جهان را دارد؟

گروه خبری جی اس ام: بر اساس اطلاعات مندرج در یک گزارش جدید، کارمندان شرکت ...

۱۳۹۰/۳/۱
گروه خبری جی اس ام: بر اساس اطلاعات مندرج در یک گزارش جدید، کارمندان شرکت اپل نسبت به افرادی که در شرکت‌های گوگل، مایکروسافت، اینتل و دیگر شرکت‌های صاحب‌نام دنیا کار می‌کنند بسیار سودآورتر هستند.

به گزارش همكاران سیستم شرکت تحقیقاتی Pingdom بر اساس بررسی جدید خود و اطلاعات به دست آمده از مرکز Yahoo Finance اعلام کرد شرکت اپل در طول ۱۲ ماه گذشته به‌ازای هر کارمند خود ۴۱۹ هزار و ۵۲۸ دلار(۲۵۸ هزار و ۸۸۵ پوند) درآمد کسب کرده است.

شرکت Pingdom در این خصوص توضیح داد: «محاسبه سود یک شرکت به‌ازای هر یک از کارمندان آن رقمی را نشان می‌دهد که به بزرگی یا کوچکی شرکت چندان ارتباطی ندارد. به عبارت دیگر، این فرآیند بسیار آسان است که هر یک از شرکت‌ها در هر اندازه‌ای که به فعالیت خود مشغول هستند، میزان سودآوری هر یک از کارمندان خود را محاسبه کنند».

هر یک از کارمندانی که در شرکت گوگل مشغول به کار هستند طی سال گذشته به طور میانگین ۳۳۶ هزار و ۲۹۷ دلار(۲۰۷ هزار و ۴۶۹ پوند) برای این شرکت سودآورد بوده‌اند.
این رقم برای هر یک از کارمندان شرکت مایکروسافت ۲۴۴ هزار و ۸۳۱ دلار(۱۵۱ هزار و ۴۱ پوند) اعلام شده است.

شرکت اینتل نیز در سال گذشته موفق به کسب درآمد ۱۳۰ هزار و ۲۶۷ دلاری(۸۰ هزار و ۳۶۴ پوندی) به‌ازای هر یک از کارمندان خود شد.

در این میان سیسکو توانست بر اساس هر کارمند خود ۱۰۷ هزار و ۲۱۴ دلار(۶۶ هزار و ۱۴۵ پوند) درآمد کسب کند.

ارزش هریك کارمندان گوگل، مایکروسافت و اپل یک سال پیش به‌ترتیب ۲۰۹ هزار و ۶۲۴ دلار، ۱۹۴ هزار و ۲۹۷ دلار و ۱۵۱ هزار و ۶۳ دلار بوده است.
گروه خبری جی اس ام: بر اساس اطلاعات مندرج در یک گزارش جدید، کارمندان شرکت اپل نسبت به افرادی که در شرکت‌های گوگل، مایکروسافت، اینتل و دیگر شرکت‌های صاحب‌نام دنیا کار می‌کنند بسیار سودآورتر هستند.

به گزارش همكاران سیستم شرکت تحقیقاتی Pingdom بر اساس بررسی جدید خود و اطلاعات به دست آمده از مرکز Yahoo Finance اعلام کرد شرکت اپل در طول ۱۲ ماه گذشته به‌ازای هر کارمند خود ۴۱۹ هزار و ۵۲۸ دلار(۲۵۸ هزار و ۸۸۵ پوند) درآمد کسب کرده است.

شرکت Pingdom در این خصوص توضیح داد: «محاسبه سود یک شرکت به‌ازای هر یک از کارمندان آن رقمی را نشان می‌دهد که به بزرگی یا کوچکی شرکت چندان ارتباطی ندارد. به عبارت دیگر، این فرآیند بسیار آسان است که هر یک از شرکت‌ها در هر اندازه‌ای که به فعالیت خود مشغول هستند، میزان سودآوری هر یک از کارمندان خود را محاسبه کنند».

هر یک از کارمندانی که در شرکت گوگل مشغول به کار هستند طی سال گذشته به طور میانگین ۳۳۶ هزار و ۲۹۷ دلار(۲۰۷ هزار و ۴۶۹ پوند) برای این شرکت سودآورد بوده‌اند.
این رقم برای هر یک از کارمندان شرکت مایکروسافت ۲۴۴ هزار و ۸۳۱ دلار(۱۵۱ هزار و ۴۱ پوند) اعلام شده است.

شرکت اینتل نیز در سال گذشته موفق به کسب درآمد ۱۳۰ هزار و ۲۶۷ دلاری(۸۰ هزار و ۳۶۴ پوندی) به‌ازای هر یک از کارمندان خود شد.

در این میان سیسکو توانست بر اساس هر کارمند خود ۱۰۷ هزار و ۲۱۴ دلار(۶۶ هزار و ۱۴۵ پوند) درآمد کسب کند.

ارزش هریك کارمندان گوگل، مایکروسافت و اپل یک سال پیش به‌ترتیب ۲۰۹ هزار و ۶۲۴ دلار، ۱۹۴ هزار و ۲۹۷ دلار و ۱۵۱ هزار و ۶۳ دلار بوده است.