خانهاخبار

برنامه های همراه اول برای افزایش س…

برنامه های همراه اول برای افزایش سرعت GPRS

گروه خبری GSM: میانگین سرعت GPRS در حال حاضر در تهران حدود ...

۱۳۹۰/۲/۲۴
گروه خبری GSM: میانگین سرعت GPRS در حال حاضر در تهران حدود 70 كیلوبیت بر ثانیه بوده كه قرار است این میزان را افزایش دهیم كه با اقدامات انجام شده و در دست انجام، تصور می‌كنیم در شش ماه اول سال بهبود كیفیتی در این سرویس شاهد باشیم.

حمیدرضا نیكوفر- قائم مقام مدیر عامل همراه اول- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار كرد: بخش‌هایی از این كار انجام شده و در تهران هم كارهای جدیدی در دست انجام است.

وی افزود: در حال حاضر سرویس GPRS در 900 شهر فعال است كه این تعداد به 1200 شهر خواهد رسید و به طور كلی می‌توان گفت كه حدود چهار استان هستند كه پوشش كامل این سرویس را ندارند و بقیه استان‌ها دارای پوشش كامل هستند.

قائم مقام مدیر عامل همراه اول در ادامه خبر داد: در برنامه داریم كه این میزان افزایش به 1200 شهر را در شش ماهه اول سال محقق كنیم.

نیكوفر با بیان اینكه در حال حاضر تعداد مشتركان این سرویس بیش از چهار میلیون است، گفت: یكسری مشكلاتی كه در بعضی بخش‌ها داریم، به‌واسطه لینك است نه به واسطه شبكه ما؛ باید لینك‌های انتقال به سمت BTSها را تقویت كنیم كه این كار نیز در حال انجام است.
گروه خبری GSM: میانگین سرعت GPRS در حال حاضر در تهران حدود 70 كیلوبیت بر ثانیه بوده كه قرار است این میزان را افزایش دهیم كه با اقدامات انجام شده و در دست انجام، تصور می‌كنیم در شش ماه اول سال بهبود كیفیتی در این سرویس شاهد باشیم.

حمیدرضا نیكوفر- قائم مقام مدیر عامل همراه اول- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار كرد: بخش‌هایی از این كار انجام شده و در تهران هم كارهای جدیدی در دست انجام است.

وی افزود: در حال حاضر سرویس GPRS در 900 شهر فعال است كه این تعداد به 1200 شهر خواهد رسید و به طور كلی می‌توان گفت كه حدود چهار استان هستند كه پوشش كامل این سرویس را ندارند و بقیه استان‌ها دارای پوشش كامل هستند.

قائم مقام مدیر عامل همراه اول در ادامه خبر داد: در برنامه داریم كه این میزان افزایش به 1200 شهر را در شش ماهه اول سال محقق كنیم.

نیكوفر با بیان اینكه در حال حاضر تعداد مشتركان این سرویس بیش از چهار میلیون است، گفت: یكسری مشكلاتی كه در بعضی بخش‌ها داریم، به‌واسطه لینك است نه به واسطه شبكه ما؛ باید لینك‌های انتقال به سمت BTSها را تقویت كنیم كه این كار نیز در حال انجام است.