خانهاخبار

تا پایان دوره حفاظت اپراتور سوم هی…

تا پایان دوره حفاظت اپراتور سوم هیچ اپراتوری نمیتواند خدمات بالاتر از نسل دوم ارائه کند!

گروه خبری GSM: بر اساس مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ...

۱۳۹۰/۲/۱۲
گروه خبری GSM: بر اساس مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا سپری شدن دوره حفاظت قید شده در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه ،هیچ اپراتور دیگری نمی تواند خدمات نسل های بالاتر از نسل 2 را ارایه كند.

به گزارش ایستنا، از رگولاتوری معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام كرد: بر اساس مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا سپری شدن دوره حفاظت قید شده در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه ،هیچ اپراتور دیگری نمی تواند خدمات نسل های بالاتر از نسل 2 را ارایه كند.

مهندس لطف الله سبوحی افزود :پروانه ارایه خدمات نسل سوم (3G) در حوزه تلفن همراه به شركت تامین تله كام داده شده است و ارایه خدمات نسل سوم تا دو سال در انحصار اپراتور سوم بوده و در طول این مدت ،هیچ اپراتور دیگری نمی تواند خدمات نسل سوم و چهارم را حتی به صورت آزمایشی ارایه كند.

سه شنبه گذشته و در مجمع عمومی سهامداران شرکت ارتباطات سیار ایران مدیرعامل همراه اول از ارایه آزمایشی خدمات نسل چهارم تلفن همراه در سال 90 خبر داده بود.
مهندس وحید صدوقی در بخشی از گزارش خود به مجمع و در بخشبرنامه های سال 1390 شركت گفته بود: در سال جاری خدمات و سرویس های شركت از نسل دو به نسل چهار ارتقا پیدا خواهد كرد، در این زمینه اقدامات لازم انجام شده و پس از اخذ مجوزهای قانونی خدمات نسل چهار تلفن همراه را به مشتركان ارایه خواهیم داد.
گروه خبری GSM: بر اساس مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا سپری شدن دوره حفاظت قید شده در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه ،هیچ اپراتور دیگری نمی تواند خدمات نسل های بالاتر از نسل 2 را ارایه كند.

به گزارش ایستنا، از رگولاتوری معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام كرد: بر اساس مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا سپری شدن دوره حفاظت قید شده در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه ،هیچ اپراتور دیگری نمی تواند خدمات نسل های بالاتر از نسل 2 را ارایه كند.

مهندس لطف الله سبوحی افزود :پروانه ارایه خدمات نسل سوم (3G) در حوزه تلفن همراه به شركت تامین تله كام داده شده است و ارایه خدمات نسل سوم تا دو سال در انحصار اپراتور سوم بوده و در طول این مدت ،هیچ اپراتور دیگری نمی تواند خدمات نسل سوم و چهارم را حتی به صورت آزمایشی ارایه كند.

سه شنبه گذشته و در مجمع عمومی سهامداران شرکت ارتباطات سیار ایران مدیرعامل همراه اول از ارایه آزمایشی خدمات نسل چهارم تلفن همراه در سال 90 خبر داده بود.
مهندس وحید صدوقی در بخشی از گزارش خود به مجمع و در بخشبرنامه های سال 1390 شركت گفته بود: در سال جاری خدمات و سرویس های شركت از نسل دو به نسل چهار ارتقا پیدا خواهد كرد، در این زمینه اقدامات لازم انجام شده و پس از اخذ مجوزهای قانونی خدمات نسل چهار تلفن همراه را به مشتركان ارایه خواهیم داد.