خانهاخبار

استفاده از سرویس های بازیابی تماسه…

استفاده از سرویس های بازیابی تماسهای ناموفق و درخواست تماس ایرانسل رایگان است

گروه خبری GSM :سرویس بازیابی تماس های ناموفق به مشترکان این امکان را می دهد...

۱۳۸۹/۱۲/۱۴

گروه خبری GSM :سرویس بازیابی تماس های ناموفق به مشترکان این امکان را می دهد که بدانند در زمانی که گوشیشان خاموش است چه کسانی با آنها تماس گرفته اند.

آرش کریم بیگی مدیر روابط عمومی اپراتور ایرانسل در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح سرویس های بازیابی تماس های ناموفق و درخواست تماس - لطفا با من تماس بگیرید - با تاکید بر اینکه این دو سرویس برای تمامی مشترکان ایرانسل رایگان است گفت: سرویس بازیابی تماس های ناموفق ایرانسل که از اوایل راه اندازی شبکه موبایل این اپراتور به مشترکان ارائه شده است این امکان را به آنها می‌دهد تا بدانند در زمانی که گوشیشان خاموش است و چه کسانی با خط آنها تماس گرفته اند.

وی ادامه داد: به این ترتیب، درصورتی که موبایل مشترک خاموش بوده و یا خارج از محدوده پوشش شبکه باشد افرادی که با وی تماس می گیرند به یک سرویس پیام گیرهدایت شده و شماره آنها در آن سیستم ذخیره می‌شود و هنگامی که موبایل مشترک مجدداً روشن شد و در دسترس قرار گرفت لیستی از تمام شماره هایی که با وی تماس گرفته اند به همراه زمان این تماس ها از طریق پیام ‌کوتاه برای مشترک ارسال می‌ شود.
 
کریم بیگی با بیان اینکه این سرویس برای تمامی مشترکان به ویژه برای صاحبان مشاغل که نیاز به ارتباط مداوم دارند، مناسب است گفت: با استفاده از این سرویس صاحبان مشاغل متوجه می شوند که در هر لحظه چه کسانی قصد داشته اند با تلفن‌همراهشان تماس بگیرند.
 
مدیرروابط عمومی ایرانسل تاکید کرد که سرویس"بازیابی تماس" و سرویس "پیام گیر صوتی" نمی توانند به طور همزمان فعال باشند و مشترکان تنها می‌توانند از یکی از این دو سرویس، در یک زمان واحد استفاده کنند.
 
وی در مورد نحوه استفاده از این سرویس به مهر گفت: این سرویس برای مشترکان جدید به طور خود کار فعال است و دیگر مشترکان نیز می توانند با شماره‌گیری کد‌ دستوری #3*3*1*140* برای مشترکان اعتباری و #3*3*1*130* برای مشترکان دائمی از خط ایرانسل خود این سرویس را فعال کنند. برای غیر فعال‌سازی نیز لازم است مشترکان سیم کارتهای دائمی کد دستوری #4*3*1*140* و  مشترکان اعتباری #4*3*1*140* را از خط ایرانسل خود شماره گیری کنند.
 
کریم بیگی در مورد سرویس "لطفاً با من تماس بگیرید" نیز گفت: این سرویس به طور رایگان برای تمامی مشترکان سیم کارت دائمی و اعتباری ایرانسل فعال بوده و از طریق آن مشترک می تواند با شماره گیری کد دستوری *150* شماره تلفن ایرانسل دریافت کننده و # از خط ایرانسل خود یک پیام کوتاه رایگان به شماره یک مشترک ایرانسل دیگر ارسال کرده و از دارنده شماره بخواهد با وی تماس بگیرد.
 
به گفته مدیر روابط عمومی ایرانسل حتی زمانی که اعتبار مکالمه مشترک تمام شده باشد با وارد کردن این کد، پیام کوتاه درخواست تماس به طور رایگان ارسال می شود.

گروه خبری GSM :سرویس بازیابی تماس های ناموفق به مشترکان این امکان را می دهد که بدانند در زمانی که گوشیشان خاموش است چه کسانی با آنها تماس گرفته اند.

آرش کریم بیگی مدیر روابط عمومی اپراتور ایرانسل در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح سرویس های بازیابی تماس های ناموفق و درخواست تماس - لطفا با من تماس بگیرید - با تاکید بر اینکه این دو سرویس برای تمامی مشترکان ایرانسل رایگان است گفت: سرویس بازیابی تماس های ناموفق ایرانسل که از اوایل راه اندازی شبکه موبایل این اپراتور به مشترکان ارائه شده است این امکان را به آنها می‌دهد تا بدانند در زمانی که گوشیشان خاموش است و چه کسانی با خط آنها تماس گرفته اند.

وی ادامه داد: به این ترتیب، درصورتی که موبایل مشترک خاموش بوده و یا خارج از محدوده پوشش شبکه باشد افرادی که با وی تماس می گیرند به یک سرویس پیام گیرهدایت شده و شماره آنها در آن سیستم ذخیره می‌شود و هنگامی که موبایل مشترک مجدداً روشن شد و در دسترس قرار گرفت لیستی از تمام شماره هایی که با وی تماس گرفته اند به همراه زمان این تماس ها از طریق پیام ‌کوتاه برای مشترک ارسال می‌ شود.
 
کریم بیگی با بیان اینکه این سرویس برای تمامی مشترکان به ویژه برای صاحبان مشاغل که نیاز به ارتباط مداوم دارند، مناسب است گفت: با استفاده از این سرویس صاحبان مشاغل متوجه می شوند که در هر لحظه چه کسانی قصد داشته اند با تلفن‌همراهشان تماس بگیرند.
 
مدیرروابط عمومی ایرانسل تاکید کرد که سرویس"بازیابی تماس" و سرویس "پیام گیر صوتی" نمی توانند به طور همزمان فعال باشند و مشترکان تنها می‌توانند از یکی از این دو سرویس، در یک زمان واحد استفاده کنند.
 
وی در مورد نحوه استفاده از این سرویس به مهر گفت: این سرویس برای مشترکان جدید به طور خود کار فعال است و دیگر مشترکان نیز می توانند با شماره‌گیری کد‌ دستوری #3*3*1*140* برای مشترکان اعتباری و #3*3*1*130* برای مشترکان دائمی از خط ایرانسل خود این سرویس را فعال کنند. برای غیر فعال‌سازی نیز لازم است مشترکان سیم کارتهای دائمی کد دستوری #4*3*1*140* و  مشترکان اعتباری #4*3*1*140* را از خط ایرانسل خود شماره گیری کنند.
 
کریم بیگی در مورد سرویس "لطفاً با من تماس بگیرید" نیز گفت: این سرویس به طور رایگان برای تمامی مشترکان سیم کارت دائمی و اعتباری ایرانسل فعال بوده و از طریق آن مشترک می تواند با شماره گیری کد دستوری *150* شماره تلفن ایرانسل دریافت کننده و # از خط ایرانسل خود یک پیام کوتاه رایگان به شماره یک مشترک ایرانسل دیگر ارسال کرده و از دارنده شماره بخواهد با وی تماس بگیرد.
 
به گفته مدیر روابط عمومی ایرانسل حتی زمانی که اعتبار مکالمه مشترک تمام شده باشد با وارد کردن این کد، پیام کوتاه درخواست تماس به طور رایگان ارسال می شود.