خانهاخبار

ایرانسل ۲۰ دقیقه مکالمه و ۳۲ پیام …

ایرانسل ۲۰ دقیقه مکالمه و ۳۲ پیام کوتاه رایگان هدیه می‌دهد

گروه خبری GSM :ایرانسل به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر ۲۰ دقیقه مکالمه و ۳۲ پیام کوتاه رایگان ...

۱۳۸۹/۱۱/۱۴

گروه خبری GSM :ایرانسل به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر ۲۰ دقیقه مکالمه و ۳۲ پیام کوتاه رایگان به مشترکین خود هدیه می‌دهد.
ایرانسل، به تمامی مشترکینی که حداکثر تا پایان روز ۱۲ بهمن ماه ۸۹ ثبت‌نام خود را تکمیل، مدارک خود را به ایرانسل ارسال کرده و در همین روز اولین تماس را از سیم کارت خود برقرار کنند، ۲۰ دقیقه مکالمه و ۳۲ پیام کوتاه رایگان هدیه می‌دهد.
علاوه بر این، مشترکین مذکور از یک سیم‌کارت هدیه، ۵ محصول رایگان ویترین، بسته ۲۰ تایی پیام الکترونیک رایگان پستچی، ۱۰۰ پیام چندرسانه‌ای رایگان و همچنین ۵۰۰ کیلوبایت GPRS رایگان یک ماهه بهره‌مند خواهند شد.
مهلت استفاده از ۲۰ دقیقه مکالمه رایگان، بسته ۲۰ تایی پیام الکترونیک رایگان، ۱۰۰ پیام چندرسانه‌ای رایگان و ۵۰۰ کیلوبایت GPRS رایگان، حداکثر ۳۰ روز است.
اطلاعات بیشتر در این باره روی سایت اینترنتی ایرانسل به نشانی
www.irancell.ir قرار دارد.

گروه خبری GSM :ایرانسل به مناسبت فرا رسیدن دهه فجر ۲۰ دقیقه مکالمه و ۳۲ پیام کوتاه رایگان به مشترکین خود هدیه می‌دهد.
ایرانسل، به تمامی مشترکینی که حداکثر تا پایان روز ۱۲ بهمن ماه ۸۹ ثبت‌نام خود را تکمیل، مدارک خود را به ایرانسل ارسال کرده و در همین روز اولین تماس را از سیم کارت خود برقرار کنند، ۲۰ دقیقه مکالمه و ۳۲ پیام کوتاه رایگان هدیه می‌دهد.
علاوه بر این، مشترکین مذکور از یک سیم‌کارت هدیه، ۵ محصول رایگان ویترین، بسته ۲۰ تایی پیام الکترونیک رایگان پستچی، ۱۰۰ پیام چندرسانه‌ای رایگان و همچنین ۵۰۰ کیلوبایت GPRS رایگان یک ماهه بهره‌مند خواهند شد.
مهلت استفاده از ۲۰ دقیقه مکالمه رایگان، بسته ۲۰ تایی پیام الکترونیک رایگان، ۱۰۰ پیام چندرسانه‌ای رایگان و ۵۰۰ کیلوبایت GPRS رایگان، حداکثر ۳۰ روز است.
اطلاعات بیشتر در این باره روی سایت اینترنتی ایرانسل به نشانی
www.irancell.ir قرار دارد.