خانهاخبار

اپل بازهم نوکیا را متهم کرد

اپل بازهم نوکیا را متهم کرد

گروه خبری GSM:شرکت اپل اعلام کرد که یکی از امتیازهایی که شرکت فنلاندی نوکیا خانه استیو ...

۱۳۸۹/۱۱/۴

گروه خبری GSM:شرکت اپل اعلام کرد که یکی از امتیازهایی که شرکت فنلاندی نوکیا خانه استیو جابز را به نقض آن متهم کرده بود اعتبار خود را از دست داده است.

به گزارش مهر، اختلاف میان خانه کوپرتینو و غول فنلاندی نوکیا در پی عرضه "آی- فن" از سوی اپل به بازار تلفنهای همراه هوشمند در سال 2007 ایجاد شد اما این اختلاف نظر که زمانی تنها در سطح رقابت در بازار بود از سال گذشته به مراجع حقوقی و قضایی کشیده شد.

نوکیا مدعی شد که 10 حق انحصاری این شرکت از سوی اپل نقض شده است و نوکیا در مدت 20 سال بیش از 40 میلیارد یورو در بخش تحقیقات و توسعه این فناوریها سرمایه گذاری کرده بود.

در این راستا، شرکت استیو جابز نیز در اقدامی تلافی جویانه از نوکیا به خاطر نقض 13 امتیاز متعلق به اپل به دادگاهی در آمریکا شکایت کرد در این شکایت، اپل مدعی شده بود که نوکیا در ساخت تلفن همراه هوشمند "ان- 97" از این فناوریها استفاده کرده است.

اکنون به فاصله چند ماه، دوباره اپل نوکیا را متهم کرد که یکی از این 10 امتیاز معتبر نیست. این حق امتیاز مربوط به یکی از عملکردهایی است که به دستگاههای لمسی اجازه می دهد از یک صفحه به صفحه دیگر حرکت کند.

این عملکرد، امروز به طور وسیعی در دنیای موبایل گسترده شده است. نوکیا ماه آگوست لیست حق امتیازهای نقض شده توسط اپل را در قالب شکایتی به دادگاه دوسلدورف آلمان ارائه کرد. این درحالی است که اکنون وکلای اپل اظهار داشته اند که اعتبار این امتیاز پایان یافته است و بنابراین از نظر قانونی ارزش ندارد.

امتیازهایی که نوکیا اپل را به نقض آنها متهم کرده است مربوط به تداخل لمس و آنتن "آی- فن" اپل است. تاکنون نوکیا در کشورهای مختلفی از جمله آلمان و انگلیس از اپل به خاطر نقض این امتیازها شکایت کرده است.

براساس گزارش وب نیوز، نوکیا در واکنش به اظهارات وکلای اپل همچنان به شکایات خود تاکید و از طریق سخنگوی خود اعلام کرد که به دفاع از حقوق امتیازهای خود ادامه خواهد داد.

گروه خبری GSM:شرکت اپل اعلام کرد که یکی از امتیازهایی که شرکت فنلاندی نوکیا خانه استیو جابز را به نقض آن متهم کرده بود اعتبار خود را از دست داده است.

به گزارش مهر، اختلاف میان خانه کوپرتینو و غول فنلاندی نوکیا در پی عرضه "آی- فن" از سوی اپل به بازار تلفنهای همراه هوشمند در سال 2007 ایجاد شد اما این اختلاف نظر که زمانی تنها در سطح رقابت در بازار بود از سال گذشته به مراجع حقوقی و قضایی کشیده شد.

نوکیا مدعی شد که 10 حق انحصاری این شرکت از سوی اپل نقض شده است و نوکیا در مدت 20 سال بیش از 40 میلیارد یورو در بخش تحقیقات و توسعه این فناوریها سرمایه گذاری کرده بود.

در این راستا، شرکت استیو جابز نیز در اقدامی تلافی جویانه از نوکیا به خاطر نقض 13 امتیاز متعلق به اپل به دادگاهی در آمریکا شکایت کرد در این شکایت، اپل مدعی شده بود که نوکیا در ساخت تلفن همراه هوشمند "ان- 97" از این فناوریها استفاده کرده است.

اکنون به فاصله چند ماه، دوباره اپل نوکیا را متهم کرد که یکی از این 10 امتیاز معتبر نیست. این حق امتیاز مربوط به یکی از عملکردهایی است که به دستگاههای لمسی اجازه می دهد از یک صفحه به صفحه دیگر حرکت کند.

این عملکرد، امروز به طور وسیعی در دنیای موبایل گسترده شده است. نوکیا ماه آگوست لیست حق امتیازهای نقض شده توسط اپل را در قالب شکایتی به دادگاه دوسلدورف آلمان ارائه کرد. این درحالی است که اکنون وکلای اپل اظهار داشته اند که اعتبار این امتیاز پایان یافته است و بنابراین از نظر قانونی ارزش ندارد.

امتیازهایی که نوکیا اپل را به نقض آنها متهم کرده است مربوط به تداخل لمس و آنتن "آی- فن" اپل است. تاکنون نوکیا در کشورهای مختلفی از جمله آلمان و انگلیس از اپل به خاطر نقض این امتیازها شکایت کرده است.

براساس گزارش وب نیوز، نوکیا در واکنش به اظهارات وکلای اپل همچنان به شکایات خود تاکید و از طریق سخنگوی خود اعلام کرد که به دفاع از حقوق امتیازهای خود ادامه خواهد داد.