خانهاخبار

صاحبان آيفون در روز اول سال جديد خ…

صاحبان آيفون در روز اول سال جديد خواب ماندند

گروه خبری GSM :به خاطر یك حفره ‌امنیتی در آیفون هزاران نفر از صاحبان این تلفن همراه در روز اول ژانویه خواب ماندند...

۱۳۸۹/۱۰/۱۳

گروه خبری GSM :به خاطر یك حفره ‌امنیتی در آیفون هزاران نفر از صاحبان این تلفن همراه در روز اول ژانویه خواب ماندند.

 صاحبان آیفون اظهار كردند كه زنگ ساعت این تلفن از ساعت 00:00 نخستین روز سال 2011 تا به حال كار نكرده است.

گمانه‌زنی‌ها حاكی از آن است كه این مشكل تا سوم ماه ژانویه ادامه خواهد داشت؛ پیش از این در ماه اكتبر زمانی كه در اروپا ساعت‌ها یك ساعت به عقب كشیده شد، صاحبان آیفون به خاطر اختلال در نرم‌افزار ساعت زنگ‌دار یك ساعت دیرتر از خواب بیدار شدند.

برخی از كارشناسان می‌گویند این اختلال نرم‌افزاری تنها برای افرادی ایجاد شده كه بین ساعت 23:59 روز 31 ماه دسامبر 2010 تا ساعت 00:00 روشن نگه داشته بودند.

 منبع : ایسنا
 

گروه خبری GSM :به خاطر یك حفره ‌امنیتی در آیفون هزاران نفر از صاحبان این تلفن همراه در روز اول ژانویه خواب ماندند.

 صاحبان آیفون اظهار كردند كه زنگ ساعت این تلفن از ساعت 00:00 نخستین روز سال 2011 تا به حال كار نكرده است.

گمانه‌زنی‌ها حاكی از آن است كه این مشكل تا سوم ماه ژانویه ادامه خواهد داشت؛ پیش از این در ماه اكتبر زمانی كه در اروپا ساعت‌ها یك ساعت به عقب كشیده شد، صاحبان آیفون به خاطر اختلال در نرم‌افزار ساعت زنگ‌دار یك ساعت دیرتر از خواب بیدار شدند.

برخی از كارشناسان می‌گویند این اختلال نرم‌افزاری تنها برای افرادی ایجاد شده كه بین ساعت 23:59 روز 31 ماه دسامبر 2010 تا ساعت 00:00 روشن نگه داشته بودند.

 منبع : ایسنا