خانهاخبار

ماهنامه پلاک شماره 14 منتشر گردید

ماهنامه پلاک شماره 14 منتشر گردید

گروه خبری GSM : چهاردهمین شماره ماهنامه تخصصی خودرو محصول گروه جی‌اس‌ام منتشر شد...

۱۳۸۹/۱۰/۹

گروه خبری GSM : چهاردهمین شماره ماهنامه تخصصی خودرو محصول گروه جی‌اس‌ام منتشر شد.

image