خانهاخبار

موتورولا اعلام کرد: جداشدن بخش موب…

موتورولا اعلام کرد: جداشدن بخش موبایل این شرکت از سایر بخش ها

گروه خبری GSM : شرکت موتورولا امروز اعلام کرد زمان جداشدن بخش موبایل این شرکت ...

۱۳۸۹/۹/۱۰

گروه خبری GSM : شرکت موتورولا امروز اعلام کرد زمان جداشدن بخش موبایل این شرکت از سایر بخش ها روز 4 ژانویه اتفاق می افتد .
نام شرکت جدید موتورولا Motorola Mobility می باشد . این تصمیم در واقع 2 سال پیش هنگامی که موتورولا سهم زیادی از بازار را از دست داد گرفته شده بود .
پیش بینی میشود این شرکت با تصمیم جدید خود به روزهای اوج برگردد.

گروه خبری GSM : شرکت موتورولا امروز اعلام کرد زمان جداشدن بخش موبایل این شرکت از سایر بخش ها روز 4 ژانویه اتفاق می افتد .
نام شرکت جدید موتورولا Motorola Mobility می باشد . این تصمیم در واقع 2 سال پیش هنگامی که موتورولا سهم زیادی از بازار را از دست داد گرفته شده بود .
پیش بینی میشود این شرکت با تصمیم جدید خود به روزهای اوج برگردد.