خانهاخبار

معرفی Playstation phone در همایش M…

معرفی Playstation phone در همایش MWC

گروه خبری GSM: یکی از مدیران ارشد سونی اریکسون از احتمال معرفی ...

۱۳۸۹/۹/۱

گروه خبری GSM:یکی از مدیران ارشد سونی اریکسون از احتمال معرفی Playstation phone در کنگره موبایل MWC که ماه فوریه برگزار می شود خبر داد.

این مسئول به این موضوع هم اشاره کرده است که احتمال معرفی X12  به جای این گوشی وجود دارد.

گروه خبری GSM:یکی از مدیران ارشد سونی اریکسون از احتمال معرفی Playstation phone در کنگره موبایل MWC که ماه فوریه برگزار می شود خبر داد.

این مسئول به این موضوع هم اشاره کرده است که احتمال معرفی X12  به جای این گوشی وجود دارد.