خانهاخبار

تخفيف ويژه‌ي وايمكس ايرانسل در نما…

تخفيف ويژه‌ي وايمكس ايرانسل در نمایشگاه تلکام۲۰۱۰

گروه خبری GSM :علاقه‌مندان به استفاده از سرویس وایمکس ایرانسل می‌توانند در طول نمایشگاه تلكام ...

۱۳۸۹/۸/۲۵

گروه خبری GSM :علاقه‌مندان به استفاده از سرویس وایمکس ایرانسل می‌توانند در طول نمایشگاه تلكام، با انتخاب یکی از طرح‌های تعرفه ویژه این نمایشگاه و تکمیل ثبت‌نام خود، از تخفیف ویژه فوق استفاده کنند.

 براساس این طرح‌های تخفیفی، مشتركان با پرداخت 100 هزار تومان می‌توانند طرح تعرفه پایه 128 كیلوبیت بر ثانیه با 3 گیگابایت ترافیك ماهیانه، به همراه یك مودم USB وایمكس و سامانه تقویت كننده رایگان دریافت كنند.

همچنین مشتركان با پرداخت 50 هزار تومان می‌توانند یك مودم داخلی وایمكس به همراه طرح تعرفه 128 كیلوبیت برثانیه با ترافیك نامحدود دریافت كنند.

براساس این گزارش، با انتخاب هر یک از این طرح‌ها، کاربران می‌توانند تا 30 آذر ماه، بدون پرداخت هزیـنه اشتراک مـاهیانه از اینترنت پرسـرعت بی‌سیم ایرانسل بهره‌مند شده و پس از این تاریخ، لازم است کاربر نسبت به پرداخت هزینه اشتراک ماهیانه طرح انتخابی خود، بر اساس نرخ عادی تعرفه‌های وایمکس ایرانسل اقدام كند

منبع : ایستنا

گروه خبری GSM :علاقه‌مندان به استفاده از سرویس وایمکس ایرانسل می‌توانند در طول نمایشگاه تلكام، با انتخاب یکی از طرح‌های تعرفه ویژه این نمایشگاه و تکمیل ثبت‌نام خود، از تخفیف ویژه فوق استفاده کنند.

 براساس این طرح‌های تخفیفی، مشتركان با پرداخت 100 هزار تومان می‌توانند طرح تعرفه پایه 128 كیلوبیت بر ثانیه با 3 گیگابایت ترافیك ماهیانه، به همراه یك مودم USB وایمكس و سامانه تقویت كننده رایگان دریافت كنند.

همچنین مشتركان با پرداخت 50 هزار تومان می‌توانند یك مودم داخلی وایمكس به همراه طرح تعرفه 128 كیلوبیت برثانیه با ترافیك نامحدود دریافت كنند.

براساس این گزارش، با انتخاب هر یک از این طرح‌ها، کاربران می‌توانند تا 30 آذر ماه، بدون پرداخت هزیـنه اشتراک مـاهیانه از اینترنت پرسـرعت بی‌سیم ایرانسل بهره‌مند شده و پس از این تاریخ، لازم است کاربر نسبت به پرداخت هزینه اشتراک ماهیانه طرح انتخابی خود، بر اساس نرخ عادی تعرفه‌های وایمکس ایرانسل اقدام كند

منبع : ایستنا