خانهاخبار

معرفی 6 دستگاه مبتی بر webos

معرفی 6 دستگاه مبتی بر webos

گروه خبری GSM: معرفی 6 دستگاه مبتی بر webos در سال 2011 توسط HP

۱۳۸۹/۸/۶

شرکت HP اعلام کرده که در سال 2011 حدود 5 تا 6 دستگاه مبتنی بر webos را معرفی می کند.

این وسیله ها شامل گوشی و تبلت است.

 

شرکت HP اعلام کرده که در سال 2011 حدود 5 تا 6 دستگاه مبتنی بر webos را معرفی می کند.

این وسیله ها شامل گوشی و تبلت است.