خانهاخبار

امکان استفاده از 2 شماره در یک سیم…

امکان استفاده از 2 شماره در یک سیم کارت

گروه خبری GSM: شرکت Roadware سرویسی را معرفی کرده است ...

۱۳۸۹/۷/۲۲

گروه خبری GSM: شرکت Roadware سرویسی را معرفی کرده است که با استفاده از آن کاربران موبایل قادر خواهند بود  2 شماره تلفن همراه را در یک سیم کارت به صورت موقت داشته باشند.

این سرویس می تواند با ارسال یک کد توسط کاربر فعال شود و بعد از ارسال کد مخصوص توسط

کاربر، لیستی از شماره های موجود برای او فرستاده می شود و کاربر می تواند یکی از آنها را

به دلخواه انتخاب کند .

کاربران قادر خواهند بود با شماره جدید خود اس ام اس بفرستند و تماس بگیرند.

گروه خبری GSM: شرکت Roadware سرویسی را معرفی کرده است که با استفاده از آن کاربران موبایل قادر خواهند بود  2 شماره تلفن همراه را در یک سیم کارت به صورت موقت داشته باشند.

این سرویس می تواند با ارسال یک کد توسط کاربر فعال شود و بعد از ارسال کد مخصوص توسط

کاربر، لیستی از شماره های موجود برای او فرستاده می شود و کاربر می تواند یکی از آنها را

به دلخواه انتخاب کند .

کاربران قادر خواهند بود با شماره جدید خود اس ام اس بفرستند و تماس بگیرند.