خانهاخبار

توزیع رایگان گوشی iphone در یکی از…

توزیع رایگان گوشی iphone در یکی از ارتش های دنیا

گروه خبری GSM: به هر کدام از سرباز های جدید آمریکایی یک عدد گوشی آیفون...

۱۳۸۹/۷/۱۱

گروه خبری GSM: به هر کدام از سرباز های جدید آمریکایی یک عدد گوشی آیفون یا آندروید رایگان می دهند. این عمل در جهت تست گوشی ها و همچنین آموزش های ساده برای سربازان صورت

می گیرد.

بر روی این گوشی ها برنامه هایی از قبیل سلامتی ، بدنسازی ،نقشه های راهنما و غیره وجود دارد.

گروه خبری GSM: به هر کدام از سرباز های جدید آمریکایی یک عدد گوشی آیفون یا آندروید رایگان می دهند. این عمل در جهت تست گوشی ها و همچنین آموزش های ساده برای سربازان صورت

می گیرد.

بر روی این گوشی ها برنامه هایی از قبیل سلامتی ، بدنسازی ،نقشه های راهنما و غیره وجود دارد.