خانهاخبار

تامین تجهیزات نسل سوم موبایل توسط …

تامین تجهیزات نسل سوم موبایل توسط چینیها

گروه خبری GSM : تامین تجهیزات نسل سوم موبایل توسط چینیها: قرارداد با هوواوی و ZTE ...

۱۳۸۹/۷/۱

گروه خبری GSM : رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه اپراتور سوم موبایل تاکنون مذاکره ای برای تامین تجهیزات این پروژه با سندیکای مخابرات نداشته است گفت: تامین تجهیزات پروژه نسل سوم موبایل در کشور به عهده دو شرکت چینی گذاشته شده است.شاهرخ شیبانی در گفتگو با مهر گفت: شرکت تامین تله کام به عنوان اپراتور سوم موبایل در کشور برای تامین تجهیزات شبکه خود که قرار است نسل سوم موبایل را در کشور پیاده سازی کند با شرکتهای چینی هوواوی و ZTE وارد مذاکره و انعقاد قرارداد شده است.
وی با تاکید بر اینکه تامین تجهیزات این شبکه به عهده شرکتهای داخلی عضو سندیکای صنعت مخابرات گذاشته نشده است اضافه کرد: تنها مذاکرات این اپراتور با شرکتهای داخلی فعال در بخش مخابرات کشور مربوط به نصب و اجرای تجهیزات بوده است.
 هم اکنون تقریبا تمامی اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی کشور از وندورهای چینی مانند هوواوی و
ZTE برای تامین تجهیزات و اجرای شبکه های خود استفاده می کنند.
 حدود سه ماه گذشته نیز عضو هیئت مدیره تامین تله کام در مورد انتخاب پیمانکار برای تجهیز سومین شبکه موبایل در کشور به مهر گفت: بکارگیری وندورهای مطرح اروپایی و آسیایی در دستور کار قرار دارد و بر این اساس همانگونه که شبکه فمخابرات کشور از این وندورها استفاده می کند، اپراتور سوم نیز با این پیمانکاران وارد مذاکره خواهد شد.
 گفته شده است که اپراتور سوم موبایل تا پایان امسال سیمکارتهای خود را که قابلیت ارائه سرویسهای نسل سوم (3
G) را داراست وارد بازار می کند.

گروه خبری GSM : رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه اپراتور سوم موبایل تاکنون مذاکره ای برای تامین تجهیزات این پروژه با سندیکای مخابرات نداشته است گفت: تامین تجهیزات پروژه نسل سوم موبایل در کشور به عهده دو شرکت چینی گذاشته شده است.شاهرخ شیبانی در گفتگو با مهر گفت: شرکت تامین تله کام به عنوان اپراتور سوم موبایل در کشور برای تامین تجهیزات شبکه خود که قرار است نسل سوم موبایل را در کشور پیاده سازی کند با شرکتهای چینی هوواوی و ZTE وارد مذاکره و انعقاد قرارداد شده است.
وی با تاکید بر اینکه تامین تجهیزات این شبکه به عهده شرکتهای داخلی عضو سندیکای صنعت مخابرات گذاشته نشده است اضافه کرد: تنها مذاکرات این اپراتور با شرکتهای داخلی فعال در بخش مخابرات کشور مربوط به نصب و اجرای تجهیزات بوده است.
 هم اکنون تقریبا تمامی اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی کشور از وندورهای چینی مانند هوواوی و
ZTE برای تامین تجهیزات و اجرای شبکه های خود استفاده می کنند.
 حدود سه ماه گذشته نیز عضو هیئت مدیره تامین تله کام در مورد انتخاب پیمانکار برای تجهیز سومین شبکه موبایل در کشور به مهر گفت: بکارگیری وندورهای مطرح اروپایی و آسیایی در دستور کار قرار دارد و بر این اساس همانگونه که شبکه فمخابرات کشور از این وندورها استفاده می کند، اپراتور سوم نیز با این پیمانکاران وارد مذاکره خواهد شد.
 گفته شده است که اپراتور سوم موبایل تا پایان امسال سیمکارتهای خود را که قابلیت ارائه سرویسهای نسل سوم (3
G) را داراست وارد بازار می کند.