خانهاخبار

N8 آخرین سیمبین سری N

N8 آخرین سیمبین سری N

گروه خبری GSM: نوکیا اعلام کرد گوشی N8 آخرین گوشی از سری N می باشدکه...

۱۳۸۹/۶/۳۰

گروه خبری GSM: نوکیا اعلام کرد گوشی N8 آخرین گوشی از سری N می باشدکه با

سیستم عامل symbian^3 عرضه خواهد شد. گوشی بعدی سری N با سیستم عامل

Meego  خواهد بود و از سیستم عامل سیمبین نسخه 3 در گوشی های سری E,C,X

استفاده می گردد.

image