خانهاخبار

هشدار تعمیر کاران موبایل به خریدار…

هشدار تعمیر کاران موبایل به خریداران 5530 نوکیا

گروه خبری GSM :به گفته چندی از متخصصان و تعمیرکاران موبایل گوشی 5530 نوکیا مشکلی ...

۱۳۸۹/۶/۲۸
گروه خبری GSM :به گفته چندی از متخصصان و تعمیرکاران موبایل گوشی 5530 نوکیا مشکلی در PF آنتن خود دارد که به خاطر این مشکل بعد از مدتی این گوشی دچار ضعف در آنتن دهی میشود.
علائم این مشکل اینست که وقتی با گوشی تماس گرفته میشود صفحه گوشی خاموش شده و گوشی ریست میشود. تعمیر این گوشی هزینه ای 20 تا 30 هزار تومانی در بر دارد.

گروه خبری GSM :به گفته چندی از متخصصان و تعمیرکاران موبایل گوشی 5530 نوکیا مشکلی در PF آنتن خود دارد که به خاطر این مشکل بعد از مدتی این گوشی دچار ضعف در آنتن دهی میشود.
علائم این مشکل اینست که وقتی با گوشی تماس گرفته میشود صفحه گوشی خاموش شده و گوشی ریست میشود. تعمیر این گوشی هزینه ای 20 تا 30 هزار تومانی در بر دارد.